lørdag 25. februar 2012

Utenfor Lillesand

Fant Norges eldste skipslast

På 14 meters dyp ved innseilingen til Ulvøysund utenfor Lillesand gikk skipet ned med sin last.  Stedet er typisk for forlis, en smal passasje mellom holmer og skjær og svært utsatt for sørvestlige vinder.  Det som var igjen av lasten var særlig kvernsteiner fint stablet omtrent slik de kan ha ligget i båten.  De er trolig laget i Sogn og fjordane hvor det var kvernsteinproduksjon allerede i tidlig vikingtid.

Et utrolig sjeldent funn sier arkeolog ved Norsk Maritimt Museum, Pål Nymoen som har stått bak undersøkelsen.  I sammen med kvernsteinene fant man lær, korroderte jerndeler og den ene tingen som gjorde det mulig å datere funnet, et reinsdyrgevir.  Trolig har steinene bare vært en liten del av lasten.  Selve skipet har man ikke funnet noe av.  C14-dateringer viser at reinsdyrgeviret er fra første halvdel av 1000-tallet.  Det er slutten av vikingtiden og den eldste påviste skipslasten funnet i Norge. Man hadde visst om vraket en tid, men antatt at det var yngre. Det var først i 2010 man fikk gjort en arkeologisk registrering av det skriver Cato Guhnfeldt for Aftenposten 24.12.11.

Se hele artikkelen med flott bilde av dykker som finner geviret her:

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Fant-Norges-eldste-skipslast-under-vann-6727761.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar