søndag 30. september 2012

Båtgrav funnet like ved Gokstadhaugen
Prosjektet Gokstad Revitalisert har også gjort funn av arabiske sølvmynter, vikingsverd og en beltespenne ..

Det er Jan Christer Pedersen i Tønsbergs Blad som skriver dette den 11.08.12.
Utgravningene som begynte 11 juni skulle vare frem til 24 august.  Dette er vel undersøkelser i kjølevannet av at man fant en spor av en hel kaupang og flere gravhauger like ved Gokstadhaugen med georadar i fjor sommer. 

Vikingsverdet er fra 800-tallet og få dager etter at de fant det oppdaget de at det lå i en båtgrav.  Treverket i båten er råtnet bort, men mønsteret jern-naglene ligger i viser at båten har vært omtrent 5.5 meter lang.  Vi finner en båt kanskje en gang i året sier sier Christian Rødsrud, utgravningsleder og arkeolog. Denne er ekstra spennende fordi vi ser den i sammenheng med handelsplassen som ligger like ved.
Arkeologiavisa kommer tilbake med mer om hva som er funnet i det vi snart vil referere en nyere artikkel fra Aftenposten.  

torsdag 27. september 2012

Hesten i nordisk forhistorie
En magisk følgesvenn i følge ny bok ..


11.08.12. skriver Solveig Aareskjold i Klassekampen en anmeldselse av Kristin Armstrong Oma sin nye bok om hesten i nordisk forhistorie.  - Eit praktverk med eldgamle helleristningar, metallarbeid, treskurd og tekstilar og av nyare bilde av hestar og fantasihestar.  Dei nyare tiders tendens til å behandla hesten som ein del av familien kan settes i samband med ei fortid der hesten symboliserte både erotikk og grenseoverskridande kraft.  Forfatteren er en ivrig rytter og doktor i arkeologi skriver Aareskjold. Myten om kentaurene skal ha oppstått i møte mellom grekere og skytiske ryttere.  I følge romerske kilder brukte germanerene flokker av hellige, hvite hester til å spå om fremtiden.  

Forfatteren gir greie for hva som karakteriserer de ulike tidsaldrene og viser hvordan billedfremstillingen av dyr utvikler seg fra stive helleristninger i bronsealderen til dynamisk ornamentikk i vikingtiden.  Hun greier utførlig ut om dyrelevninger i graver og myrer, og argumenterer overtydande mot påstanden om at før-romersk jernalder var en kulturfattig perode.  Men det var mer pompøst under den foregående bronsealderen, i hvert fall når man ser på gravhaugene.  Fra bronsealderen er også den danske Trundholmshesten i bronse som drar en solskive av gull i en tohjulsvogn.  Se bilde av kopi fra Historisk museum i Oslo (under). 


                             

Det norske Osebergskipet fra vikingtiden, et par tusen år senere inneholdt bla. en firehjulsvogn i tre, dekorert med praktfull treskurd, og hele femten hester som var blitt ofret for å følge de to kvinnene i graven på ferden videre, skriver Aareskjold.  Ellers var det vanlig å bruke deler av hesten, helst hodet og hovene, eller bruksting som bissel ol. til gravferder.  Oma ser det som et uttrykk for at folk opplevde hestene både som en del av hverdagslivet og som noe vilt og ukjent, og dermed som en kraftfull formidler mellom denne verden og det hinsidige.  På Gotland sprang det halvville hesteflokker omkring i skogene langt inn i historisk tid får vi vite.  Disse var imponerende og likevel såpass tilgjengelige at når folk hadde bruk for en hest kunne de fange og temme den.    

- Men sjølv om romarane tykte hestane til germanarane var små og stygge, går ho ikkje inn på kva som skil dei nordiske hesterasane frå sørlegare variantar, skriver Aareskjold.  Derfra, i anmeldelsen stiller hun seg kritisk til at boka mangler bilder av nordiske hesteraser, men bare har med sørligere raser.  Aareskjold nevner raser som burde vært med, som islandshest, nordlandshest, fjording, gotlandsruss og dølahest.  Akkurat sistnevnte er vel så modifisert de siste hundre og tredve årene at den ikke er representativ lenger Aareskjold (Selv om undertegnede synes at det er verdens vakreste hest) ?  Men Aareskjold har god greie på både hester og soger, det forstår man. Og videre stiller hun seg kritisk til at Oma helt later til å overse den viktige islandske hestekulturen som byr på en rekke særpreg i hesteholdet, sånn som at de lar dem gå halvville i det fri til de er fire - fem år gamle - og så må temme dem som noen villhester.  Og da ikke minst, islandssagaene, som bla. forteller en god del om hestehold - også at sagakvinnene red til hest langt oftere enn unntaksvis, som boka til Oma skal gi inntrykk av. 
- Uheldeg er det og, skriver Aareskjold, at Oma ikkje kjenner "Soga om Ramnkjell Frøysgode", der ein ung gut blir straffa  med døden fordi han har ridd på den heilage hingsten Frøyfakse.  Dette verket skildrar på uhyggeleg vis kva konsekvensar som knytta seg til det norrøne hestehaldet, og kunne gitt meir tyngd til  ideane om transcendens og grenseoverskriding.  Nærare kjennskap til den islandske tradisjonen ville og vore avklarande når det gjeld riding og våpenbruk, skriver Aareskjold. 

Med unntak av noen passasjer i Beowulf og noen få arkeologiske funn finnes det knapt kilder som viser at folk i Norden sloss ridende, leser man.  Aareskjold trekker også frem noen fakta om seletøy og utstyr som Oma later til å ha oversett, sånn som at bogtreet ikke var i bruk og at hester derfor neppe dro særlig tunge lass - og at flere funn av skarpe sporer tyder på at datidens hestehold ikke nødvendigvis var preget av følsom kommunikasjon sånn som vår tids horsemanship, noe Oma visst antyder.  Men anmeldelsen i det hele gir uansett god lyst til å lese boka som altså heter; "Hesten.  En magisk følgesvenn i nordisk historie".

                                                                          

Som Aareskjold nevner var det i sommer en utstilling på Historisk museum i Oslo om det samme tema under tittelen "Horsepower".  Bildene i dette innlegget er derfra og jeg må få nevne et par observasjoner.  Den eneste kjente hjelm fra vikingtiden er fra en ryttergrav på Ringerike, nærmere bestemt Gjermundbu.  Se første bilde her.  Ringbrynjen og spydene er vel fra samme grav får man anta.  Ja, vi så sporer på utstillingen. Det kan altså godt hende at vikingene og deres forfedre gjorde som Aareskjold antyder, brøt ned hestens egen vilje fremfor å  samarbeide med dens egen natur under temmingen. En av de rørende tingene vi så på utstillingen var remedier fra graven til en ung jente, femten år eller så.  Hun hadde fått med seg en hest i graven.  Det ble antydet at hesten kunne ha vært hennes egen. En skikkelig stalljente fra vikingtiden kanskje ?  Og mer eksotisk.  Jeg burde ha  tatt bilde av den, men det lå faktisk en tørket hestekuk i et monter der.  Den skal ha vært et arkeologisk funn fra jernalder og uttrykk for en familiær fruktbarhetskultus som man ikke tror var så sjelden.  Hvordan de brukte den sa utstillingen ikke noe om. 

Ellers synes jeg å huske fra Sigurd Fåvnesbane noe om en Svanhild som ble trampet til døde under goternes hestehover (og selvsagt ble hevnet).  Men også nevnt at det, i en mer original tysk versjon, var under hunernes hestehover en eller annen kvinne ble drept.  Uansett lurer jeg på om ikke goternes sameksistens/moteksistens med hunerne i noen generasjoner må ha lært, om ikke  tvunget, de nordiske folkene til å krige litt på hesteryggen også ...

Foto: Dag H    

NB:  Dag var guden, hvis hest Skinfakse dro solen over himmelen i gammel norrøn mytologi.

søndag 23. september 2012

Tønsbergs Blad 08.08.12.
Vigrid har seremonier på Borrehaugene

Søndag var Tore Tvedt i Borreparken, sammen med en håndfull av sine tilhengere fra Vigrid.  Foreningen var i parken for å gjennomføre norrøne, religiøse seremonier.  Tore Tvedt har Odin, Tor og Frøya som sine guder skriver avisa.  Det skal ha vært snakk om en slags dåpsseremoni samt at en kvinne ble viet til såkalt "Volve" og en mann til "Gode", prester for trossamfunnet. 

Vi har avholdt tre eller fire seremonier her i sommer forteller Tvedt til Trude Brænne Larssen i avisa.  Han mener det er det flotteste stedet i Skandinavia til den slags.  Vigrid beskriver seg selv som et etnisk/religiøst fellesskap som vil utvikle et nordisk samfunn basert på nordiske religion og kulturnormer.  På hjemmesidene tar de til orde for å starte et nytt politisk parti, basert på ideene til Nasjonal Samling.  Vidkun Quisling og Adolf Hitler fremholdes som sin tids store helter fortelles det.


NB.  Jeg fatter ikke hvordan folk kan overtale seg selv til å tro på de gamle gudene selv om våre norrøne forfedre sikkert var svært sjarmerende.  Og det fatter jeg heller ikke selv om man har omdefinert de samme gudene til noen slags naturånder.  De var veldig interesante - og er fortsatt ganske mystiske, men det har jo rent litt vann i havet siden da.  Og forfedrene våre, dumme var de jo ikke.  Som barn leste jeg en oversatt runetekst fra et treredskap i vikingskipshuset som jeg alltid har likt.  På den stod det; "Mennesket vet lite".  Ikke dårlig erkjent, men jeg ser det ikke som noen oppfordring om å ta på seg skylapper akkurat.  Dag H
 

lørdag 22. september 2012

Byavisa Tønsberg 08.08.12.
Sportsfiskere ødela kulturminne fra eldre jernalder - bygde røykeovn av det !

                                                          
I skogen på Sem ligger en eldgammel sirkel av steiner skriver Espen Jørgensen i Byavisa Tønsberg. Den skal være fra tiden mellom 500 f.kr. og 550 e.kr. Altså eldre jernalder.  Her har noen veltet en av steinene, gravd en tunnelanretning og ført denne til en kasse for røyking av fisk.  - Dette er kulturminnekriminalitet av verste sort, og vil bli politianmeldt, sier Terje Gansum, leder for Kulturarv i Vestfold.

http://www.byavisatonsberg.no/utgaver/363-2012/#/4/zoomed

onsdag 19. september 2012

Romsdals Budstikke
Mystisk labyrint befart i Fræna ..

11.08.12. var Ivar Gjelstenli i Romsdals Budstikke med kjentmann Kolbjørn Håseth og fylkeskonservator Bjørn Ringstad opp på Høgheia for å synfare en labyrint.  Stedet ligger vakkert til med flott utsikt over fjordlandskapet og noen hundre meter fra nærmeste tursti.  Der har Håseth kommet over en såkalt steinlabyrint av den typen som er mest kjent fra bronsealderen.  Denne er omlag åtte meter i diameter og har seks rotasjoner innover mot sentrum.  Åpningen vender mot øst.  Men om den er en original labyrint, også kalt Troja-borg, eller noe noen har funnet på i nyere tid ble ikke mulig å fastslå på stedet.  Fylkeskonservatoren fastslo at steinene måtte ha ligget der i noen år, men kunne ikke si hvor lenge.  Men Gjelstenli har også fått tak i en annen lokalkjent, Liv Moen som kjenner til steinformasjonen.  Hun opplyser at hun kom over den første gangen for et par år siden etter å ha oppdaget et sted for steinuttak like ved.  Hun tror den er av nyere dato.  Fylkeskonservatoren etterlyser andre som kan tenkes å vite noe om labyrinten.  I Norge er det funnet slike i Finnmark, i fjellet på Sunnmøre og rundt Oslofjorden går det frem av faktaboks i artikkelen.    

På Sunnmøre, nærmere bestemt i Ørsta kommune og høyt til fjells befinner det seg to av disse såkalte trojanske borgene som er definert som kulturminner fra bronsealder eller eldre jernalder.  Det heter Vartdal der og det knytter seg like godt et sagn til stedet.  Det seiler et skip av gull inne i fjellet der og av og til ...

tirsdag 18. september 2012

Vesteraalens Avis 09.08.
Utgravninger av boplass fra eldre jernalder

Utgravningene begynte på en mandag og tirsdagen var Vesteraalens Avis der og fikk  påvist spor etter et langhus.  Enkelte ting, sånn som beliggenheten kunne tyde på en verkstedsbygning.  Jordsmonnet på stedet vil ha tæret bort jern og beinrester mener arkeologen så det øverste jordsmonnet ble fjernet med gravemaskin.  De vet omtrent hvor dypt de skal og funnene kan like gjerne være fra rundt år null får vi inntrykk av. Området som ble undersøkt var større enn en fotballbane.  Stedet var gammel landbruksjord som arkeologene antar har vært brukt til nettopp det like siden da.  Det er det vanligste på de kanter sier stipendiat Johan Arntzen som er ekspert på gårdsbosetninger.  Han antar at de har dyrket bygg som duger til både øl og brødlaging. Og fisket selvsagt. Det skal også være funnet kokegroper på stedet. 
Huvik ved Sandefjord:
Vikingskip sank ved kaia

Natt til tirsdag 07.08. sank Gokstadskipskopien Gaia mens den lå til kais skriver Sandefjords Blad 08.08.12.  Skipet var nettopp kommet tilbake etter et syv ukers tokt til Kiel, Amsterdam, Sheerbourg, Brest, Newcastle og Arendal. Det mistenkes at det er en lensepumpe som har sluttet å virke.  På onsdagen, da avisa skrev om det hadde dykkere allerede fjernet fire-fem tonn med ballaststein fra skipet og det var igjen på rett kjøl.  Båtlaget Gaia trodde da at motoren kunne reddes, men at et nytt elektrisk anlegg nok var tapt.  Gaia ble bygget på Sunnmøre i 1989/1990 og forært til Sandefjord av skipsreder Knut Ulstein Kloster i 1993.  Sandefjord er også hjembyen til en kopi av Osebergskipet - i tillegg til at Tønsberg har sin kopi, den godt beskrevne Saga Oseberg som ble sjøsatt i sommer.

torsdag 13. september 2012

Gudbrandsdølen Dagningen 03.08.12
Metallsøker fant angelsaksisk bronsesmykke, en cloisonnè emaliefibel

Kvinnesmykket stammer fra England og ble produsert mot slutten av vikingtiden forteller arkeolog i Oppland fylkeskommune, Lars Holger Pilø. Det er første gang man har funnet et slikt i Norge skriver Halvor Torgerud i GD. I Danmark og England er det gjort noen funn av slike, men de er sjeldne forstår vi.  Det er et forgylt bronsesmykke som trolig har vært brukt til å holde sammen en kvinnes klær.  Arkeologen tror det stammer fra en grav og at dette tyder på at det er en eller flere graver i området som skal være i nærheten av Lillehammer.  I det moderne jordbruket pløyer man dypere enn tidligere og dette bringer nye skatter opp i dagen. - Om ikke dette funnet hadde blitt gjort nå, ville smykket trolig gått tapt i løpet av noen få år, sier Pilø.  Kulturvernmyndighetene vil se nærmere på stedet som holdes hemmelig enn så lenge. Finneren er Mads Amundsen i Mjøsen Metallsøkerforening som også har gjort flere andre viktige funn i år og som har et godt samarbeide med kulturvernmyndighetene.  Foreningen teller nå 21 medlemmer. 

onsdag 12. september 2012

Vingenfeltet i Bremanger
Opptil tusen år eldre enn man trodde ..

Vingenfeltet i Bremanger, nord for Florø er, med sine nærmere 2500 figurer, et av de største helleristningsfeltene i Nord-Europa.  Det ble oppdaget i 1910 av fjellklatreren og advokaten Kristian Bing fra Bergen.  Inntil nylig har man antatt at feltet skriver seg fra yngre steinalder, dvs. en gang i perioden fra 4000 f.kr. og fremover.  31.07.12. skriver Terje Ulvedal i Bergens Tidende at karbondateringer fra menneskelig aktivitet i området gjør forskerne temmelig sikre på at helleristningene må ha vært laget i perioden 5000-4000 f.kr.  Det er i en bok som forskerne Gro Mandt og Trond Lødøen gir ut i  sammenheng med hundreårs jubileet for offentliggjøringen av funnet - at disse nye resultatene publiseres.  Gjennom undersøkelser i grunnen har man bla. funnet tufter som kan skrive seg fra hytter på stedet.  Arkeologene tror ikke folk har bodd der permanent, stedet ligger godt oppe i fjellet. 

Men, som med funnene fra Filefjell nevnt i forrige innlegg her, har arkeologene også på Vingen funnet materialer som man finner igjen ved boplasser ved kysten, nærmere bestemt, et sted som heter Skatestraumen.  Der er det også gjort funn fra bronsealderen.  Tidligere mente forskerne at Vingen var et sentralt område for jakt, men nå heller de mer i retning av at det har vært et reindyrket kultsted skriver Ulvedal.  Kultstedet har vært i bruk i ca. tusen år i følge forskerne. 

mandag 10. september 2012

Filefjell:
Boplasser både fra steinalder og vikingtid funnet på historisk knutepunkt ...

10.07.12. skriver Amalie Lereng i Sogn Avis om utgravninger som er gjort på et sted som man har visst at var et historisk knutepunkt fra tidligere, mer overflatiske studier.  - Me har visst at det har vore aktivitet her tidligare, men ikkje at det har vore så mykje, sier prosjektleiar og arkeolog Leif Inge Åstveit.  I sammen med åtte andre arkeologer fra Uuniversitetsmuseet i Bergen har de jobbet i et spesielt område ved et vann høyt til fjells i fem uker. De har funnet både pilspisser og garveredskaper fra steinalderen på stedet og antar at steinalderfolket har brukt stedet til jakt på høsten og bodd ved kysten til andre årstider.  Steinsorter brukt til angjeldende redskaper kan tyde på det. Funnene beregnes til å være ca. 5000 år gamle.

                   ...
                                Foto: Amalie Lereng.  Sogn Avis

Men også i vikingtiden har folk vært på jakt i området.  De har funnet hustuft fra ca. år 1000.  Kraftig oppmurte vegger og et ildsted er avdekket.  Men et funn vekker enda mer oppsikt.  -Me har funne restane av eit trekar av never som truleg har blitt brukt som ein beholder av noko slag, sier Åstveit.  Det er sjelden en finner noe organisk fra vikingtiden på grunn av forråtning, så dette er veldig stort skriver Lereng.
Stedet er også kjent som et knutepunkt mellom øst og vest fra gammel tid.

 

mandag 3. september 2012

Sunnmørsposten 10.07.12.
Keramikk frå Jesu tid

Arkeologar har funnne keramikk i Sykkylven som stammar frå det første århundret etter Jesu fødsel, skriver Terje Engås.  De har gjort to funn av keramikk ved utgravningene forteller fylkeskonservator Bjørn Ringås.  Det ene av dem betegner han som grovkeramikk, trolig fra romersk jernalder og det første århundret etter kristus.  Det andre funnet skal være såkalt asbestkeramikk og lå temmelig dypt, noe som viser at det i alle fall har vært tørt land på Auremarka et par-tre hundre år etter  Kristus, sier han.  Asbestkeramikken var mest vanlig på Vestlandet samt litt i Trøndelag og i Sverige.  Den kan ha vært laget i Sykkylven, men ellers var det i Rogaland at de laget slik keramikk i Større omfang.  Det er ofte i graver man finner spor etter asbestkeramikk og da brukt til gravurner, men den muligheten ser han  bort fra i dette tilfellet.  De har ikke funnet noen graver i området.  Etter planen skal det komme  en bussholdeplass på stedet.  Hvis denne blir større enn det nå utgravde feltet mener fylkesarkeologen at det må flere utgravninger til, ellers ikke.  Nylig hadde avisa også skrevet om andre funn på Auremarka den uka.  Blant annet enn jernnagle som var over 2000 år gammel og et titalls kokegroper. 

søndag 2. september 2012

Unik steinalderkunst funnet i Øygarden utenfor Bergen !

10.07.12. skriver Cato Guhnfeldt i Aftenposten om to enestående klebersteinsfigurer som er funnet under utgravninger på en ikke navngitt  øy.  Begge figurene er ca. 4 cm. lange og de er funnet på hver sin boplass fra siste del av eldre steinalder.  Begge boplassene er i dag på den samme øya, men har den gangen ligget på hver sin side av et lite sund. Den ene ser ut som en gås og den andre som en svært naturtro hval, gjerne en nise.  Denne har også en fure over midten, som et magebelte og kan tyde på at det har vært et hengesmykke.  De antas å være ca. 6000-7000 år gamle.  Dette var ca. 1000 år før jordbruket  kom til Vestlandet, men man bodde ofte som storfamilier i langhus.

- Fugl- og hvalfigurer opptrer ofte i sammen på helleristninger og har trolig en reiligøs betydning, sier Asle Olsen ved Universitetsmuseet i Bergen.  Når figurer blir funnet på daterbare boplasser som her, og det har bare så vidt hendt tidligere, kan de også være til hjelp for datering av en del helleristninger.  Bildet under viser en annen steinfigur av en fugl, i en annen størrelse og steinsort, men også fra steinalder, utstilt i Arkeologisk museum i Stavanger.

                                                            
                                           Foto:  Dag H.

Se hele arrtikkelen og bilder av de  aktuelle funnene her:

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Arkeologer-fant-unik-steinalderkunst-6939400.htmle