tirsdag 18. september 2012

Vesteraalens Avis 09.08.
Utgravninger av boplass fra eldre jernalder

Utgravningene begynte på en mandag og tirsdagen var Vesteraalens Avis der og fikk  påvist spor etter et langhus.  Enkelte ting, sånn som beliggenheten kunne tyde på en verkstedsbygning.  Jordsmonnet på stedet vil ha tæret bort jern og beinrester mener arkeologen så det øverste jordsmonnet ble fjernet med gravemaskin.  De vet omtrent hvor dypt de skal og funnene kan like gjerne være fra rundt år null får vi inntrykk av. Området som ble undersøkt var større enn en fotballbane.  Stedet var gammel landbruksjord som arkeologene antar har vært brukt til nettopp det like siden da.  Det er det vanligste på de kanter sier stipendiat Johan Arntzen som er ekspert på gårdsbosetninger.  Han antar at de har dyrket bygg som duger til både øl og brødlaging. Og fisket selvsagt. Det skal også være funnet kokegroper på stedet. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar