søndag 23. september 2012

Tønsbergs Blad 08.08.12.
Vigrid har seremonier på Borrehaugene

Søndag var Tore Tvedt i Borreparken, sammen med en håndfull av sine tilhengere fra Vigrid.  Foreningen var i parken for å gjennomføre norrøne, religiøse seremonier.  Tore Tvedt har Odin, Tor og Frøya som sine guder skriver avisa.  Det skal ha vært snakk om en slags dåpsseremoni samt at en kvinne ble viet til såkalt "Volve" og en mann til "Gode", prester for trossamfunnet. 

Vi har avholdt tre eller fire seremonier her i sommer forteller Tvedt til Trude Brænne Larssen i avisa.  Han mener det er det flotteste stedet i Skandinavia til den slags.  Vigrid beskriver seg selv som et etnisk/religiøst fellesskap som vil utvikle et nordisk samfunn basert på nordiske religion og kulturnormer.  På hjemmesidene tar de til orde for å starte et nytt politisk parti, basert på ideene til Nasjonal Samling.  Vidkun Quisling og Adolf Hitler fremholdes som sin tids store helter fortelles det.


NB.  Jeg fatter ikke hvordan folk kan overtale seg selv til å tro på de gamle gudene selv om våre norrøne forfedre sikkert var svært sjarmerende.  Og det fatter jeg heller ikke selv om man har omdefinert de samme gudene til noen slags naturånder.  De var veldig interesante - og er fortsatt ganske mystiske, men det har jo rent litt vann i havet siden da.  Og forfedrene våre, dumme var de jo ikke.  Som barn leste jeg en oversatt runetekst fra et treredskap i vikingskipshuset som jeg alltid har likt.  På den stod det; "Mennesket vet lite".  Ikke dårlig erkjent, men jeg ser det ikke som noen oppfordring om å ta på seg skylapper akkurat.  Dag H
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar