søndag 29. september 2013

Kvinnegraver med sjamanistiske trekk i Norden over lange perioder ..

Fylkesarkologen i Vest-Agder, Frans-Arne Stylegar blogger om faget sitt på "Arkeologi i Nord".  Noen av innleggene står også i Klassekampen på mandager.  22 juli skriver han om spennende fellestrekk ved en del kvinnegraver over en periode som strekker seg fra bronsealder og inn i vikingtiden.  De mystiske trollposene og andre gjenstander som noen kvinner fikk med seg i graven har slående likheter gjennom flere epoker og kulturperioder.  Eksemplene hans er fra Danmark og Norge med noen sammenlikninger fra andre strøk og tider, også Finnskogene på 1900-tallet.
Uten at Stylegar påstår noe som helst så kan det virke som om en rød tråd av naturreligion - og mystikk har overlevet fra kanskje veidetiden og helt inn i vikingtiden.  En tråd på tvers av bronsealderen og jernalderen og tusen år inn i den.. Og steinalderøkser er funnet i det som godt kan tenkes å burde kalles volvegraver fra vikingtiden. De hadde også en sterk fasinasjon for fortiden. 

Se hele artikkelen her; http://arkeologi.blogspot.no/2013/07/trollposer-i-tid-og-rom.html
Nøtterøy
Fant tusen år gammel sølvmynt med metalldetektor ..
Pål Fadum fant en liknende mynt i Tønsberg i fjor, datert noen år senere enn den han fant denne gang.  Denne stammer fra Køln og har Kong Otto den tredje som motiv.     - Derfor kan vi datere den til et sted i mellom år 983 og 1002, sier arkeolog Ragnar Orten Lie ved Kulturarv Vestfold.  Den var så velholdt at de brukte kun tolv minutter på å gjøre sin tolkning.  Funnstedet var like ved Nøtterøy kirke og kan tyde på at den stammer fra et gravfelt, noe som kan tyde på hedensk skikk. Dette ville igjen kunne vise at Vestfold enda ikke var kristnet.  I tillegg til mynten fant han også en trefliket spenne.  Men disse tingene kan også være mistet, så sikkert er det ikke. Stedet vil ikke bli nærmere undersøkt så lenge det ikke skal bygges der.  - Det er ikke vanlig å finne tyske mynter her, forteller Orten Lie, og dette ser  ut til å være den eldste mynten funnet på Nøtterøy.  I Norge ble den trolig brukt mest for sin sølvverdi.  Det er Anette Lien i Tønsberg Blad som skriver dette den 06 august.

lørdag 28. september 2013

Største påviste vikingskip
Ca. 37 meter langt, bygget i Oslofjorden rundt 1020 ..

Kan være Olav den helliges Visunden, men heter nå Roskilde 6, etter stedet det ble funnet.  Sjekk detaljene på; http://www.aftenposten.no/kultur/Norsk-vikingskip-invaderer-London-7323569.html#.UkdCXBHKzIW  Det var ikke all verden igjen av det.  Håper museumsgjengerne i London og Berlin får se noen rekonstruksjoner av spanteverket og den slags.
Femåring fant gullmynt fra 1350 !
På tur med pappa for å finne skjell ...

Andreas Øfstedal Clausen (5) var på tur ved stranda et sted i Bamble i Telemark da han fikk øyne på noe som lignet gull. Han måtte sparke opp en stein for å få den løs, men var altså på jakt etter skjell og endret fokus en smule.  Pappa trodde først det var noe juggel, men underla den visse googlesøk uten å få noe ut av det.  Mamma oppdaget imidlertid at det stod "Rex" preget på den og ved å søke; gullmynt+konge fant de igjen mynten på nettet.  Den er utgitt av den fremgangsrike, engelske kong Edvard III.  Han styrte fra 1356-61. Mynten kalles en nobel.  Det er avisa Varden som skriver dette ved to journalister, Thomas Bjørnflaten og Nils Skumsvoll den 06. aug. Førstekonservator hos Arkeologisk seksjon ved Kulturhistorisk Museum i Oslo, Terje Masterud Hellan anslår at mynten var gangbar over hele Nord-Europa, ikke minst på grunn av sin gullvekt.  I praksis tipper han at man kunne kjøpe tre tønner sild for den her hjemme på berget.  Eller en tønne øl, eller en halv tønne saltkjøtt ....

tirsdag 24. september 2013

Over 100 jernaldergraver
oppdaget på Lista !

Branngraver fra eldre jernalder, noen av dem sentrert rundt opphøyet skålgropstein ...

23.08. skriver Bjørn Hoel i Farsunds Avis om et oppsiktsvekkende funn nær flyplassen på lista.  Funnene ble gjort i april og mai i år av arkeolog Morten Olsen. Registreringen til da hadde avdekket omtrent 20% av gravene, men de visste at det var godt over 100 stykker av dem.  - Vi kan ikke avdekke alt på grunn av bevaringsverdi.  Det er bedre å la gravene hvile i fred til en eventuell dispensasjonssøknad, sier fylkesarkeolog Ghattas Sayej.  Funnene viser at det her har eksistert et sentralisert samfunn med lover og regler og med en høvding på toppen.  Man har sendt kullprøver til en såkalt ved-art-analyse til Købenahvn Museum som analyserer hvilke type trær man har brukt og hvor gamle de var.  C-14 dateringsprøver sendes til USA for å finne ut hvor gamle gravene er, men fagfolkene anslår at de er om lag 1500 til 2500 år gamle.  

 
                   Arkeolog Morten Olsen.  Foto: Fylkesarkeologen i Vest-Agder

Flere av gravene var, som nevnt, sentrert rundt en skålgropstein på en liten forhøyning, noe man mener gir økt innsikt i datidens gravskikk og riter.  Gravene er ovale og mellom 1,6 - 1,25 meter lange, litt over 1 meter brede og orienteret nord/sør og nordøst/sørvest.  Blant gravgodset var det i hovedsak keramikk og flint, og brente bein viser at det var kremasjonsgravskikk på stedet.  I tillegg til gravene ble også fire - fem Langhus avdekket.  - Dette funnet er også nasjonalt veldig stort, sier Morten Olsen.  Generelt er det gjort lite gravfunn fra denne perioden.  Han er ellers ikke spesielt overrasket over funnet som han hadde indikasjoner på på forhånd og han har også gjort flere spennende funn i Farsund Kommune tidligere.  Fylkesarkolog Sayej, opprinnelig fra Jerusalem, kaller funnet "vår pyramide". 
 

mandag 23. september 2013

Tidenes eldste funn på Askøy
Boplass fra 8.000 til 6.500 år før Kristus

23 august skriver Tom-Stian Karlsen i Askøyværingen om en type funn mann ellers i fylket bare har fra Bergen, Fjell, Sund og Øygarden.  Det er en boplass fra det de kaller den midtre del av eldre steinalder, altså fangstfolk.  Hordaland fylkeskommune foretok prøvestikk på stedet i 2007 og visste at det fantes svarte, feite og kullholdige masser som inneholdt steinredskaper og mengder av steinflis.  Nå er det planlagt vei i området og Universitetet i Bergen har tatt for seg et område på et par hundre kvadratmeter.  De  har funnet rester av pilspisser, økser, kniver og bor samt mengder av avslag fra produksjonen.  - Livet har nok vært ganske bra for dem som har oppholdt seg her, sier forsker Morten Ramstad ved seksjon for ytre kulturminnevern ved Universitetet i Bergen. - Her hadde de sjøen og i skogen var det hjort og villsvin.  Boplassen i Haugadalen lå den gang ved sjøen.  Dette funnet tyder på at  det er mange andre steder på Askøy hvor det kan bli gjort arkeologiske funn skriver Karlsen.  Undersøkelsene som omfattet åtte arkeologer skulle gå til ut i september og de regnet med å finne mange flere gjenstander.  Til artikkelen hører et bilde av en nydelig liten bit av en bergkrystall som jeg dessverre ikke har funnet igjen på nett.

onsdag 18. september 2013


 


Verdens nordligste bronsealderutpost funnet i Nord-Troms i sommer !

29.07. skriver Gina Johansen i avisa Itromsø om funn gjort på et sted de kaller Sandvika. Det er tidligere omtalte arkeolog Johan Eilertsen Arntzen ved universitet i Tromsø som ofte har gjort grundige søk etter landsdelens eldste spor av jordbruk, som er på ferde igjen.

GAMMEL SKIFERKNIV. I et stolpehus inne huset, fant arkeologene en støvelformet, rød skiferkniv. (Foto: Johan Eilertsen Arntzen)
                        Gammel skiferkniv.  Foto: Johan Eilertsen Arntzen

 I 1994 fant arkeologene spor av keramikk og kleber i forbindelse med en veiutbygging, men saken ble ikke undersøkt nærmere.  Arntzen, som har begynte på sin doktorgrad i år valgte å begynne studiene der.  Igjen har han funnet tydelige spor etter jordbruk og bla. rester av et Langhus som han anslår må være fra mellom 500 og 800 f.kr.  - Samtidig har vi funnet spor av keramikk, kokekar, kokegroper samt redskaper av stein og bronse, sier Arntzen.  I følge han kan det ha vært flere Langhus på stedet.  Hittil har han imidlertid bare funnet et.  - Inntil videre ser det ut som det har bodd en familie på mellom fem og tolv personer her.  I langhuset bodde de sammen med dyrene sine, sier han.  Et annet av bildene til artikkelen i Itromsø viser utgravninger av brente dyrebein som vil kunne fortelle litt om kostholdet. 

Det nordligste bronsealderfunn i Norge - og trolig verden, var fra før gjort i Sør-Troms og dette flytter bronsealderkulturens utbredelse atskillige mil nordover skriver Johansen. Bronsealderkulturen stod ellers sterkt i deler av Sør-Norge og Trøndelag.  Bronse lages av kopper og tinn som måtte importeres fra lenger sør i Europa. 

NB: Akkurat bronsealderkulturens utbredelse var egentlig min egen formulering mens jeg memorerte artikkelen.  Disse kan ha vært steinalderbønder som har handlet til seg noen bronseartikler uten å ta med kulturen på kjøpet for alt jeg vet. Arntzen har som nevnt avdekket spor av jordbruk fra flere perioder hvorav flere er omtalt her på bloggen, mest under jernalder tror jeg. Jeg vet ikke om det her omtalte er det eldste han har funnet nordpå. Bronsealder-helleristninger er ikke funnet  nord for Trøndelag tror jeg.  Men en artikkel på Nordlys.no gir noen interessante, supplerende opplysninger.  Huset er utypisk for området og perioden som gjerne ellers var mer gammeliknende og plassert på andre måter. Det viser at ulike folkeslag har levet nærmest side om side. Og det ble funnet en kokegrop i området.  Disse folka kan ha vært pionerer for kulturen sørfra.  Eller Arntzen må bare få litt mer tid på seg.      Dag

mandag 16. september 2013

9-10.000 år gammel boplass i Harstad

På Stangnes i Harstadområdet er det funnet en steinalderboplass skriver Turid Ingebrigtsen i Harstad Tidende den 04. juli.  Leder for utgravningene, arkeolog Ragnhild Nergaard bekrefter at det er gjort funn som tyder på at steinalderfolk har bodd fast på Stangnes en 7-8000 år f.Kr.  - Vi har  funnet en huslignende plass der det ser ut til ha vært steinvegger.  selv om funnet er stort for Harstad så er det ikke veldig spesielt på landsbasis, legger hun til.  Saken kommer opp i det leder for Kanebogen grunneierlag, Jan N. Ytterstad tar til orde for  å frede funnet til kulturell berikelse for distriktet.  Det skal bygges industriområde der og området er frigitt av Riksantikvaren.  Ytterstad mener det er nok av arealer i området til erstatte de 70 - 80 m2 det er snakk og viser til hvor spennende det kan være å ha steinalderminner midt i  en teknologipark.      

søndag 15. september 2013

VG 29.06.
200 lik funnet i myr, eldre enn antatt ..

Denne oppsiktsvekkende historien utgjorde en ørliten tospalter på s. 20 den dagen og jeg gjengir i sin helhet; "For forskerne er det en gåte.  I en myr i Fjaler i Sogn og Fjordane er det funnet om lag 200 godt bevarte lik begravd i en myr.  Likene kan være tusen år gamle og ligger like utenfor kirkegården til Guddal kirke.  - Det er funnet inntil tre graver i høyden, de er fra tidlig middelalder, og de er kristne.  Maken finnes ikke i hele Norden, sier forsker Sæbjørg Walaker Nordeide ved Universitetet i Bergen til NRK Sogn og Fjordane.  Forskerne trodde først at likene utgjorde en nødgrav fra pandemien Svartedauden på 1300-og 1400-tallet.  Men nå viser nye tidfestinger at gravene er fra 1000 og 1100-tallet."
Jærbladet 21.06.
Steinalderfunn i veitrassè i Hå kommune

Tettheten av arkeologiske funn her i landet, antar jeg, er størst i Rogaland.  Her gjaldt det en ny avkjørsel fra en eller annen vei.  Fylkesarkeologens forundersøkelser så ganske kjedelige ut inntil de kom 80 cm. ned i jordlagene.  I en sjakt på 40 x 40 cm, fant de plutselig 500 funn, for det meste avslag fra flintproduksjon får vi tro.                 - Me trefte nok rett på ein produksjonsplass, sier arkeolog Sigrid Dugstad.  I tillegg til produksjonsstedet tror hun det er en stor eller flere små boplasser i nærheten.  De ser ut til å være fra yngre steinalder, i tida mellom 4000 år og 2500 år før Kristus skriver Jorunn Erga Steinsland. Sigrid Dugstad trodde da at de fort kunne komme til å finne en av de større steinalderboplassene i Rogaland.  Om de gjorde det vet jeg ikke, jeg ser en enorm mengde norske aviser jevnlig, men går glipp av mye mer stoff en det jeg får med meg selvsagt.