søndag 29. september 2013

Nøtterøy
Fant tusen år gammel sølvmynt med metalldetektor ..
Pål Fadum fant en liknende mynt i Tønsberg i fjor, datert noen år senere enn den han fant denne gang.  Denne stammer fra Køln og har Kong Otto den tredje som motiv.     - Derfor kan vi datere den til et sted i mellom år 983 og 1002, sier arkeolog Ragnar Orten Lie ved Kulturarv Vestfold.  Den var så velholdt at de brukte kun tolv minutter på å gjøre sin tolkning.  Funnstedet var like ved Nøtterøy kirke og kan tyde på at den stammer fra et gravfelt, noe som kan tyde på hedensk skikk. Dette ville igjen kunne vise at Vestfold enda ikke var kristnet.  I tillegg til mynten fant han også en trefliket spenne.  Men disse tingene kan også være mistet, så sikkert er det ikke. Stedet vil ikke bli nærmere undersøkt så lenge det ikke skal bygges der.  - Det er ikke vanlig å finne tyske mynter her, forteller Orten Lie, og dette ser  ut til å være den eldste mynten funnet på Nøtterøy.  I Norge ble den trolig brukt mest for sin sølvverdi.  Det er Anette Lien i Tønsberg Blad som skriver dette den 06 august.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar