mandag 23. september 2013

Tidenes eldste funn på Askøy
Boplass fra 8.000 til 6.500 år før Kristus

23 august skriver Tom-Stian Karlsen i Askøyværingen om en type funn mann ellers i fylket bare har fra Bergen, Fjell, Sund og Øygarden.  Det er en boplass fra det de kaller den midtre del av eldre steinalder, altså fangstfolk.  Hordaland fylkeskommune foretok prøvestikk på stedet i 2007 og visste at det fantes svarte, feite og kullholdige masser som inneholdt steinredskaper og mengder av steinflis.  Nå er det planlagt vei i området og Universitetet i Bergen har tatt for seg et område på et par hundre kvadratmeter.  De  har funnet rester av pilspisser, økser, kniver og bor samt mengder av avslag fra produksjonen.  - Livet har nok vært ganske bra for dem som har oppholdt seg her, sier forsker Morten Ramstad ved seksjon for ytre kulturminnevern ved Universitetet i Bergen. - Her hadde de sjøen og i skogen var det hjort og villsvin.  Boplassen i Haugadalen lå den gang ved sjøen.  Dette funnet tyder på at  det er mange andre steder på Askøy hvor det kan bli gjort arkeologiske funn skriver Karlsen.  Undersøkelsene som omfattet åtte arkeologer skulle gå til ut i september og de regnet med å finne mange flere gjenstander.  Til artikkelen hører et bilde av en nydelig liten bit av en bergkrystall som jeg dessverre ikke har funnet igjen på nett.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar