onsdag 18. september 2013


 


Verdens nordligste bronsealderutpost funnet i Nord-Troms i sommer !

29.07. skriver Gina Johansen i avisa Itromsø om funn gjort på et sted de kaller Sandvika. Det er tidligere omtalte arkeolog Johan Eilertsen Arntzen ved universitet i Tromsø som ofte har gjort grundige søk etter landsdelens eldste spor av jordbruk, som er på ferde igjen.

GAMMEL SKIFERKNIV. I et stolpehus inne huset, fant arkeologene en støvelformet, rød skiferkniv. (Foto: Johan Eilertsen Arntzen)
                        Gammel skiferkniv.  Foto: Johan Eilertsen Arntzen

 I 1994 fant arkeologene spor av keramikk og kleber i forbindelse med en veiutbygging, men saken ble ikke undersøkt nærmere.  Arntzen, som har begynte på sin doktorgrad i år valgte å begynne studiene der.  Igjen har han funnet tydelige spor etter jordbruk og bla. rester av et Langhus som han anslår må være fra mellom 500 og 800 f.kr.  - Samtidig har vi funnet spor av keramikk, kokekar, kokegroper samt redskaper av stein og bronse, sier Arntzen.  I følge han kan det ha vært flere Langhus på stedet.  Hittil har han imidlertid bare funnet et.  - Inntil videre ser det ut som det har bodd en familie på mellom fem og tolv personer her.  I langhuset bodde de sammen med dyrene sine, sier han.  Et annet av bildene til artikkelen i Itromsø viser utgravninger av brente dyrebein som vil kunne fortelle litt om kostholdet. 

Det nordligste bronsealderfunn i Norge - og trolig verden, var fra før gjort i Sør-Troms og dette flytter bronsealderkulturens utbredelse atskillige mil nordover skriver Johansen. Bronsealderkulturen stod ellers sterkt i deler av Sør-Norge og Trøndelag.  Bronse lages av kopper og tinn som måtte importeres fra lenger sør i Europa. 

NB: Akkurat bronsealderkulturens utbredelse var egentlig min egen formulering mens jeg memorerte artikkelen.  Disse kan ha vært steinalderbønder som har handlet til seg noen bronseartikler uten å ta med kulturen på kjøpet for alt jeg vet. Arntzen har som nevnt avdekket spor av jordbruk fra flere perioder hvorav flere er omtalt her på bloggen, mest under jernalder tror jeg. Jeg vet ikke om det her omtalte er det eldste han har funnet nordpå. Bronsealder-helleristninger er ikke funnet  nord for Trøndelag tror jeg.  Men en artikkel på Nordlys.no gir noen interessante, supplerende opplysninger.  Huset er utypisk for området og perioden som gjerne ellers var mer gammeliknende og plassert på andre måter. Det viser at ulike folkeslag har levet nærmest side om side. Og det ble funnet en kokegrop i området.  Disse folka kan ha vært pionerer for kulturen sørfra.  Eller Arntzen må bare få litt mer tid på seg.      Dag

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar