tirsdag 24. september 2013

Over 100 jernaldergraver
oppdaget på Lista !

Branngraver fra eldre jernalder, noen av dem sentrert rundt opphøyet skålgropstein ...

23.08. skriver Bjørn Hoel i Farsunds Avis om et oppsiktsvekkende funn nær flyplassen på lista.  Funnene ble gjort i april og mai i år av arkeolog Morten Olsen. Registreringen til da hadde avdekket omtrent 20% av gravene, men de visste at det var godt over 100 stykker av dem.  - Vi kan ikke avdekke alt på grunn av bevaringsverdi.  Det er bedre å la gravene hvile i fred til en eventuell dispensasjonssøknad, sier fylkesarkeolog Ghattas Sayej.  Funnene viser at det her har eksistert et sentralisert samfunn med lover og regler og med en høvding på toppen.  Man har sendt kullprøver til en såkalt ved-art-analyse til Købenahvn Museum som analyserer hvilke type trær man har brukt og hvor gamle de var.  C-14 dateringsprøver sendes til USA for å finne ut hvor gamle gravene er, men fagfolkene anslår at de er om lag 1500 til 2500 år gamle.  

 
                   Arkeolog Morten Olsen.  Foto: Fylkesarkeologen i Vest-Agder

Flere av gravene var, som nevnt, sentrert rundt en skålgropstein på en liten forhøyning, noe man mener gir økt innsikt i datidens gravskikk og riter.  Gravene er ovale og mellom 1,6 - 1,25 meter lange, litt over 1 meter brede og orienteret nord/sør og nordøst/sørvest.  Blant gravgodset var det i hovedsak keramikk og flint, og brente bein viser at det var kremasjonsgravskikk på stedet.  I tillegg til gravene ble også fire - fem Langhus avdekket.  - Dette funnet er også nasjonalt veldig stort, sier Morten Olsen.  Generelt er det gjort lite gravfunn fra denne perioden.  Han er ellers ikke spesielt overrasket over funnet som han hadde indikasjoner på på forhånd og han har også gjort flere spennende funn i Farsund Kommune tidligere.  Fylkesarkolog Sayej, opprinnelig fra Jerusalem, kaller funnet "vår pyramide". 
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar