søndag 15. september 2013

Jærbladet 21.06.
Steinalderfunn i veitrassè i Hå kommune

Tettheten av arkeologiske funn her i landet, antar jeg, er størst i Rogaland.  Her gjaldt det en ny avkjørsel fra en eller annen vei.  Fylkesarkeologens forundersøkelser så ganske kjedelige ut inntil de kom 80 cm. ned i jordlagene.  I en sjakt på 40 x 40 cm, fant de plutselig 500 funn, for det meste avslag fra flintproduksjon får vi tro.                 - Me trefte nok rett på ein produksjonsplass, sier arkeolog Sigrid Dugstad.  I tillegg til produksjonsstedet tror hun det er en stor eller flere små boplasser i nærheten.  De ser ut til å være fra yngre steinalder, i tida mellom 4000 år og 2500 år før Kristus skriver Jorunn Erga Steinsland. Sigrid Dugstad trodde da at de fort kunne komme til å finne en av de større steinalderboplassene i Rogaland.  Om de gjorde det vet jeg ikke, jeg ser en enorm mengde norske aviser jevnlig, men går glipp av mye mer stoff en det jeg får med meg selvsagt. 

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar