tirsdag 31. januar 2012

Også vikinger facinert av steinalderen


Trodde steinalderredskaper hadde magisk kraft


           Foto: Terje Tveit. Arkeologisk Museum, Universitetet i Stavanger

Analyser av rundt 10 graver fra Vikingtiden i Rogaland de siste fire årene har for første gang gjort arkeologene oppmerksom på betydningen av datidens "antikviteter" skriver Aftenposten 01.02.11. Funnene er bla. gjort i graver fra vikingtiden forteller arkeolog Olle Hemdorff ved Arkeologisk Museum i Stavanger. - I gravene la de steinøkser og amuletter for at disse skulle beskytte og bringe lykke i dødsriket forteller han. Trolig knyttet man de forhistoriske gjenstandene til forfedrene. Også vikinger som dro til Island hadde slike amuletter med seg i bagasjen. Desverre har disse funnene aldri blitt tillagt betydning under tidligere utgravninger og derfor i liten grad blitt rapportert. 

Både steinøkser, amuletter, pilspisser og dolker fra steinalderen skal ha vært lagt ned i graver. De har også vært funnet gravet ned inne i husene ved de innendørs ildstedene. Steinøkser har vært funnnet i vikingtidsgraver blant annet i Strand i Rogaland og i Aurland i Sogn og Fjordane.

Også i graver fra folkevandringstiden (400 - 600 e.kr.) har man funnet steinøkser som er flere tusen år gamle, bla. i Vest-Agder og i Sogn og Fjordane.  Steinaldergjenstander er også funnet i graver fra yngre jernalder i Sverige og Danmark.  Artikkelen av Cato Guhnfeldt for Aftenposten som her bare er noe forkortet avsluttes med at Hemdorff viser til skuespillet Hamlet der det skulle kastes flint, runde steiner og skår fra leirkar på Ofelias grav og antyder at Shakespeare trolig viser til gamle skikker.