mandag 3. september 2012

Sunnmørsposten 10.07.12.
Keramikk frå Jesu tid

Arkeologar har funnne keramikk i Sykkylven som stammar frå det første århundret etter Jesu fødsel, skriver Terje Engås.  De har gjort to funn av keramikk ved utgravningene forteller fylkeskonservator Bjørn Ringås.  Det ene av dem betegner han som grovkeramikk, trolig fra romersk jernalder og det første århundret etter kristus.  Det andre funnet skal være såkalt asbestkeramikk og lå temmelig dypt, noe som viser at det i alle fall har vært tørt land på Auremarka et par-tre hundre år etter  Kristus, sier han.  Asbestkeramikken var mest vanlig på Vestlandet samt litt i Trøndelag og i Sverige.  Den kan ha vært laget i Sykkylven, men ellers var det i Rogaland at de laget slik keramikk i Større omfang.  Det er ofte i graver man finner spor etter asbestkeramikk og da brukt til gravurner, men den muligheten ser han  bort fra i dette tilfellet.  De har ikke funnet noen graver i området.  Etter planen skal det komme  en bussholdeplass på stedet.  Hvis denne blir større enn det nå utgravde feltet mener fylkesarkeologen at det må flere utgravninger til, ellers ikke.  Nylig hadde avisa også skrevet om andre funn på Auremarka den uka.  Blant annet enn jernnagle som var over 2000 år gammel og et titalls kokegroper. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar