onsdag 12. september 2012

Vingenfeltet i Bremanger
Opptil tusen år eldre enn man trodde ..

Vingenfeltet i Bremanger, nord for Florø er, med sine nærmere 2500 figurer, et av de største helleristningsfeltene i Nord-Europa.  Det ble oppdaget i 1910 av fjellklatreren og advokaten Kristian Bing fra Bergen.  Inntil nylig har man antatt at feltet skriver seg fra yngre steinalder, dvs. en gang i perioden fra 4000 f.kr. og fremover.  31.07.12. skriver Terje Ulvedal i Bergens Tidende at karbondateringer fra menneskelig aktivitet i området gjør forskerne temmelig sikre på at helleristningene må ha vært laget i perioden 5000-4000 f.kr.  Det er i en bok som forskerne Gro Mandt og Trond Lødøen gir ut i  sammenheng med hundreårs jubileet for offentliggjøringen av funnet - at disse nye resultatene publiseres.  Gjennom undersøkelser i grunnen har man bla. funnet tufter som kan skrive seg fra hytter på stedet.  Arkeologene tror ikke folk har bodd der permanent, stedet ligger godt oppe i fjellet. 

Men, som med funnene fra Filefjell nevnt i forrige innlegg her, har arkeologene også på Vingen funnet materialer som man finner igjen ved boplasser ved kysten, nærmere bestemt, et sted som heter Skatestraumen.  Der er det også gjort funn fra bronsealderen.  Tidligere mente forskerne at Vingen var et sentralt område for jakt, men nå heller de mer i retning av at det har vært et reindyrket kultsted skriver Ulvedal.  Kultstedet har vært i bruk i ca. tusen år i følge forskerne. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar