mandag 20. februar 2012

Aftenposten 12.12.11.

Hanseater også på Avaldsnes
Avslørt av avfallet under vann

Marinearkeolog Endre Elvestad ved Stavanger Museum mener han har funnet avfallsdyngen til en gammel hansahavn på Avaldsnes skriver Cato Gunhnfeldt. Funnet overgår Elvestads villeste fantasier sier han, selv om de visste at det lå gamle kulturlag her og på forhånd hadde gravd undersøkende sjakter. 

Det er snakk om et område på størrelse med en fotballbane og C-14-dateringer av avfallet viser at det stammer fra siste halvdel av 1300-tallet og første halvdel av 1400-tallet.  Avfallet består av mye slakteavfall, lærrester etter sko og all slags skinnproduksjon, treflis, middelalderkeramikk, tauverk, ballaststein og til og med en kanonkule av stein. Mye av keramikken som stammer fra vinkanner og drikkebegre er typisk hanseatiske i stil og kan være produsert i Siegburg i Tyskland. 
- Dette viser at hansasenteret Noteau lå ved Avaldsnes, sier Elvestad.

Det er fra før kjent at hansatene befant seg på Avaldsnes fra ca. 1350 skriver Guhnfeldt.  I 1368, under krigen mellom det hanseatiske forbundet og de nordiske kongene brant hanseatene ned kongsgården på Avaldsnes.  Dette var i forkant av den 70 - 90 år lange perioden som avfallet stammer fra.  I 1370 ble hanseatens priviligier gjenopprettet i en fredstraktat.  -  Det stemmer at Noteau lå i Karmsundet selv om de skriftelige kildene ikke sier nøyaktig hvor, sier professor i historie ved Universitetet i Bergen, Knut Helle, som nevner en rekke skriftelige kilder for eksistensen av dette hanseatiske handelsstedet.  De nødvendige bygningene på land som dette må ha forutsatt er det forløpig ikke funnet spor av, men Elvestad håper de skal finne det og at avfallet igjen vil vise vei til det riktige stedet inne på land.

I følge Elvestad er det ikke ofte skriftelige kilder og funn passer så godt sammen som her.  Blant annet heter det i et hansabrev fra 1400-tallet at en skipper fra Gdansk mistet skipet sitt i Noteau i året 1430.  Undervannsarekologene fra Stavanger har ganske riktig funnet et stort skip i sjøen ved Avaldsnes.  Det er 22 meter langt og årringdatering og årringmønstre tyder på at det ble bygget i Polen rundt 1390. 
-  Det spesielle i denne saken er at det har vært en voldsom aktivitet på et sted hvor det ikke fantes  noen middelalderby, sier Elvestad.  Og det er svært uvanlig.

Se hele artikkelen med flotte bilder her;  http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Hanseater-avslort-av-avfallet--6718545.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar