mandag 27. februar 2012

Mangel på arkeologer stopper boligprosjekter

Et par års forsinkelse på grunn av arkeologmangel klager utbyggere

12.01.12. skriver Rune Nedrebø i Stavanger Aftenblad om at fylkeskommunen for tiden har over 30 større vei- og utbyggingssaker som ligger i kø for arkeologisk registrering.  Utbyggerne Jadarhus og Tomtespesialisten opplever at de har dyre tomter på hånden som trolig ikke blir undersøkt arkeologisk før i 2013.  Gjøres det funn på tomtene kan utbygging trolig ikke komme i gang før i 2014.  Samtidig skriker distriktet etter nye boliger hevder Leif Undheim i Tomtespesialisten.  
- Regningen havner hos boligkjøperne sier han.  Vi har tilbudt oss å skaffe arkeologer som kan undersøke området, gjerne i fylkeskommunens regi, men fått nei.

Fylkeskultursjef John Gunnar Johnsen lover bedring i 2012 og innrømmer at dette er et problem.  - Byggeaktiviteten i området er stor og det er vanskelig å få tak i kvalifiserte arkeologer, sier han.  I tillegg er Rogaland et av de rikeste arkeologiske funnområdene i landet.  I syv av ti tilfeller blir det gjort funn som krever nærmere arkeologiske undersøkelser.  De har nettopp gjennomført intervjuer med fire nye arkeologer og vil i tillegg engasjere tre arkeologer for sesongen 2012.  Johnsen legger til at det hender de må vente både fem og ti måneder på bekreftelse fra utbyggerne på at de påtar seg utgiftene med å få området undersøkt.

NB.  Tillegg fra Dagens Næringsliv 26.06.12.  Stavangerområdet har landets heftigste boligpress og trolig landets tetteste forekomster av arkeologiske kulturminner.  Felles dugnad fra politikere, fylkeskommunen og boligbyggere har gjort det mulig å mangedoble antall tilgjengelige arkeologer i området skriver DN.  Ventetiden for utbyggingsprosjekter vil derfor går ned fortelles det.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar