søndag 12. februar 2012

Tønsbergs Blad 26.08.11.:

Var Osebergdronningen
egentlig en volve ?

Foto: Hans Christian Moen, Tønsbergs Blad

Denne dagen formidler Tønsbergs Blad en interessant iaktagelse av treskjærer Geir Dalene som gjenskaper ornamenter på kopien av Osebergskipet som er under bygging i Tønsberg by.  Det gjelder en tingel, en innvendig del av skipets stevner som ikke kan sees av f.eks. besøkende på vikingskipsmuseet i Oslo. 
En av skipets tingeler er altså bevart, og også den er rikt ornamentert.
Dalene mener at et nokså vågalt kvinnemotiv i ornamentikken - og det faktum at hun ser ut til å være omgitt av to katter, kan tyde på at denne kvinnen er en volve.  Han fremmer også den tanke at dette er en av de to kvinnene som fikk skipet med seg i graven.  Denne artikkelen er desverre gått tapt for undertegnende, så jeg skal være forsiktig med å si hva Dalene ellers fremholdt, men han får sterk støtte for sitt syn av forfatter Aasmund Sandland i Tønsbergs Blad 04.10.11. I artikkelen går det ellers frem at cannabisfrø var blant tingene osebergkvinnen fikk med seg på reisen.

I Sandlands innlegg går det frem at tingelen hørte til skipets akterstavn, altså der rormannen stod, noe som må anses som en sentral plassering - og som kan tyde på et viktig budskap.  Han, som Dalene, minner om at det også ble funnet en lue og et par hansker i katteskinn i et skrin i Osebergfunnet.  Sandland fremholder også at noen av ornamentene på den overdådige vognen fra funnet forestiller katter.  Han mener at vognen har vært ment til seremoniell bruk.  Fruktbarhetsgudinnen Frøya skal ha hatt to katter til å trekke sin vogn forteller han - og kvinnen på tingelen ser unektlig ganske fruktbar ut.  Posituren har vært omtalt som fødestilling.  På Gotland er det funnet en stein med liknende motiv forteller han - og konkluderer med at kvinnen på tingelen er Frøya selv.
Han antar derfor at Oseberkvinnen har vært en høyt aktet seremonimester for en stedelig Frøyakult.
 
Illustrasjon: Hans Christian Moen, Tønsbergs Blad

07.12.11. kommer smedsvenn, Hans-Johnny Hansen med noen motforestillinger mot disse slutningene, også i Tønsbergs Blad.  Han jobber med å rekonstruere smedarbeid fra vikingtiden, også på Osebergskipskopien som er under bygging - og til daglig på Midgard historiske senter.  Han har bla. rekonstruert et vikingsverd funnet i Nordland fylke.  Det hadde det samme kattemønsteret og tilhørte avgjort ikke noen kvinne, men ble funnet i en høvdinggrav.  Leder av virksomhet for kulturarv i Vestfold, Terje Gansum fremholder i den samme artikkelen at det ikke er noen relasjon mellom dyremotivene på tingelen i Osbergskipet og volver.  - Dyrene på tingelen kalles stort sett gripedyr, og er en del av vikingtidens ornamentikk som er funnet i flere vikinggraver, forklarer han.  Den eneste relasjon man kan finne mellom kattedyr og volver er fra en saga fra 1400-tallet.  Artikkelen forteller ellers at det ble funnet to kvinner i Osebergskipet.  Den ene rundt 80 år gammel og den andre noe yngre. Den eldste hadde et skjelett som viste at hun hadde arbeidet hardt skriver Marikken W. Wathne i artikkelen med overskriften; "Osebergkvinnen forblir et mysterium".  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar