mandag 6. februar 2012

Flagghaugen på Avaldsnes

Rikeste gravfunn fra romertiden
i hele Nord-Europa

På 200-tallet ble det gravlagt en stormann på Karmøy skriver Aftenposten 14.02.11.  Gravhaugen målte hele 43 meter i diameter og var fem meter høy.  I hjertet av den fant man et gravkammer bygget av skiferheller.  Inni kammeret lå fyrstens kiste av eikeplanker omgitt av never.  I tillegg til den fant man en betydelig del av hans jordiske gods, våpen og vakre gjenstander, for en stor del av romersk opphav. Det er den rikeste romertidsgrav som noen gang er påvist i Nord-Europa og den med det største  innhold av romertidsgull i hele Skandinavia. Den ble åpnet allerede i 1834-1835, men likevel, til dags dato har ikke gravfunnet vært ordentlig utforsket og publisert. 


            Foto: Terje Tveit, Arkeologisk Museum, Universitet i Stavanger


Med seg i graven fikk han et tveegget sverd, trolig et romersk gladius-sverd som var standardvåpen i  den romerske hæren frem til ca. år 300.  Det hadde sølvknapp på skjeftet og en slire som var klinket sammen med små sølvbeslag og siden kledd i lær og beslått med bronseplater med ornamentert søvblikk utenpå. En skjoldbule fra funnet var dekket av tykke sølvplater svært lik en lignende skjoldbule fra Illerup--funnet fra 200-tallet i  Danmark (Illerup-funnet er også omtalt i artikkelen under).  Også en lanse og et spyd ble funnet, men begge er siden gått tapt.  Det samme gjelder en nål av gull, en kniv, en pilspiss og et bandolær. Disse funnene ble gjort før fornminneloven, senere kalt kulturminneloven ble vedtatt i 1905.  Av mer hverdagslige ting kan nevnes et bronsefat med løvehode, normalt brukt til håndvask ved romersk taffel, en sil av romersk type, et nordisk drikkehorn med munningsbeslag av sølv og et romersk speil.  Å finne romerske speil i Norden er uhyre sjeldent.  Nærmeste paralell er et speil fra Ungarn.  Det ble også gunnet 31 spillebrikker av glass i graven. 

Graven inneholdt mer gull enn noen annen fyrste- eller høvdinggrav vi kjenner i hele Skandinavia.
En halsring i gull veide nesten 0,6 kilo.  I graver på kontinentet er halsringer av gull bare funnet i de aller rikest utsyrte gravene i Tyskland og i Øst-Europa.  I tillegg til halsringen var det også fire fingerringer av gull i graven, en av dem på 24 gram.  Fem slike ringer er funnet i Norge hvorav tre i Rogaland/ Sunnhordland.  Gravens rikdom kan tyde på at fyrsten må ha hatt kontakt med Romerriket.  Kanskje tjenestegjorde han i en romersk hær i 10- 20 år før han vendte hjem.  Det forekom at sønner av høvdinger tjenestegjorde i romerske avdelinger og fikk opplæring i romersk krigføring, organsisasjon og kultur.   - Fordi lignende gjenstander, men ikke fullt så rike, er funnet i andre graver på Sørvestlandet, tror vi at fyrsten kan ha reist sammen med flere andre sørover, sier Arnfrid Opedal, leder av Avaldsnesprosjektet.
- Gjenstandene kan være belønning for tjeneste i romerske avdelinger eller resultat av plyndring/kamp mot romerne.  Det er forvirrende at gjenstandene stammer fra et svært stort område.  Uansett er funnet unikt.  Man ser et glimt av et veldig godt organisert samfunn.  Fordi gravfunnet aldri er blitt ordentlig utforsket eller publisert har Norge her en internasjonal oppgave, sier hun. 


Foto: Terje Tveit, Arkeologisk Museum, Universitetet i Stavanger.

Gravfunnet fra Avaldsnes har en kvinnelig paralell om enn ikke like rik.  I 1883-1884 gravde bonden Samuel Gausel ut en kvinnegrav på sin gård Gausel, 5-6 kilometer rett sør for Stavanger Sentrum, rett vest for Gandsfjorden.  Graven som trolig var fra ca. 850, inneholdt nærmere 40 gjenstander, inkludert noen av de fineste smykkegjenstandene vi kjenner fra vikingtiden. Den gravlagte kvinnen er siden kalt "Gausel-dronningen".  Funnet besto bla. av spenner av sølv og forgylt bronse og armringer av sølv, et bronsekar og et drikkehornbeslag, alt trolig importert.  Et hestehode lå ved fotenden sammen med kvinnen i graven, utstyrt med staselig seletøy fra Irland som var prydet med dekorerte og forgylte bronesbeslag.  - Jeg tror flere av gjenstandene er resultat av plyndring, sier Arnfrid Opedal.  Det er funnet flere og mer varierte irske metallarbeider på Nord-Jæren enn i  noe annet sammenlignbart område i hele Europa. 

- I dag er forvaltningsansvaret for gjenstandene spredt på flere museer.  Både Bergen Museum og og Kulturhistorisk Museum i Oslo har til nå ikke villet tilbakeføre permanent gjenstander fra gravfunnene til vårt museum sier leder for formilingsavdelingen i Arkeologisk Museum i Stavanger, Einar Solheim Pedersen.  Bergen Museum forvalter i dag nesten alle gjenstander fra begge funn, men har bare utstilt ett beslag fra gausel-dronningens grav.  Det største klenodiet av dem alle, halsringen av gull fra Flaghaugen, funkler likevel på utstilling i "eget" fylke ved museet i Stavanger takket være utlån fra Kulturhistorisk Museum i Oslo forteller Aftenposten i artikkelen som er signert Cato Guhnfeldt. 

I egen faktaboks skriver avisen om Norge på 200-tallet: Oppdelt i høvdingsamfunn.  Utstrakt import fra Romerriket av bla. våpen og verdisaker.  Mye handel med dagens Sverige, Danmark og nordlige deler av kontinentet.  Jordbruk, jakt og fiske viktigste leveveier.  Ingen skriftlige kilder.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar