onsdag 15. februar 2012

Stavanger Aftenblad 06.10.11.

Har funnet Norges eldste gårdsbruk ?

Rester etter Norges antakelig eldste kjente gårdsbruk er funnet på eiendommen til Jærmuseet skriver avisa.  Hovedfunnet omfatter stolpehull etter et såkalt toskipet langhus på 18 ganger 5,5 meter.  Det er trolig fra rundt 2000 f.kr., det vil si i slutten av yngre steinalder.  Funnet omfatter også et høyst spesielt keramikkskår som trolig er like gammelt som huset.  I området ble det også funnet en branngrav antakelig fra rundt 500 f.kr.  

Plasseringen av stolpehullene på gården indikerer at at det anslagsvis 4000 år gamle huset er fornyet flere ganger.  Flere stolpehull markerer det som trolig har vært et inngangsparti, noe som også er sjeldent.  De siste tiårene har arkeologene puslet sammen et mye mer nyansert, men langt fra komplett bilde av hva slags samfunn som fantes i Skandinavia på denne tiden.  Det nevnte keramikkskåret kan gi bidrag til forståelsen av oversjøiske forbindelser.  

Det bærer preg av å være av dansk opprinnelse mener feltleder Astrid Bjørlo og Prosjektansvarlig Olle Hemdorff, sistnevnte selv av dansk opprinnelse.  Både leirtypen og utformingen kan tyde på det mener Hemdorff.  C14-analyser av kornrester i stolpehullet hvor keramikkskåret ble funnet kan kaste lys over dette spørsmålet sier han.  Han tror huset var bebodd av en familie med fem-sju medlemmer som dyrket bygg, hvete og hadde husdyr.  Jærmuseet Vitengardens leder Målfrid Snørteland ivrer for å rekonstruere huset skriver Odd Pihlstrøm. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar