torsdag 30. januar 2014

Eldste boplass i Oslo funnet i høst !
Trolig 11.000 år gammel ...

Funnet ligger like ved Åsland pukkverk og grensa til Ski i trasseen til ny kabellinje som skal forsyne den nye Follobanen og nye boligfelt i Oslo sør.  Stedet var en lun vik på en øy den gangen og lå ved vannkanten.  I dag er det granskog og ligger 190 m.o.h.  Arkeologer fra byantikvaren innså at plassen kunne ha vært et egnet leirsted den gangen og fant ganske riktig flintrester i bakken. 

                 Foto: Jan T. Espedal. Aftenposten


Videre utgravninger i regi av Kulturhistorisk museum har avslørt  to boplasser tett på hverandre, en større og en mindre. Det er de eldste spor av folk i Indre Oslofjordområdet, skriver Stein Erik Kirkebøen i Aftenposten 05.12.13.  Alt organisk materiale er borte, men man har gjort 12.000 funn som inkluderer pilspisser, syler, bor, skinnskraper, kniver og deler av økser. - Alt er laget av flint, forteller utgravningsleder Carine Eymundsson.  Den nærmeste forekomsten av flint er i Skåne.  Dette funnet viser at det kom folk til området tidligere enn man har trodd og kanskje lå iskanten bare noen få hundre meter nord for boplassen.  Arkeologene tror det kan ha vært snakk om en familiegruppe på stadig vandring.  Folk som levde av fangst og trolig fant mesteparten av maten i det iskalde vannet. Sel og fisk har opplagt vært viktig.  Et av funnene er en steinring som arkeologene ikke vet hva er, men antar kan være "teltpluggene" til en lavoliknende konstruksjon.  Dette er hva vi kaller pionertiden og det som i dag er Oslo by lå altså under is og vann. Utgravningene skulle fortsette frem til jul og vil ikke komme i veien for strømlinja, skriver Kirkebøen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar