tirsdag 7. januar 2014

Langhus fra år 200-300 funnet på Forsand i Rogaland ..
En kommune der det tidligere er funnet en hel landsby fra jernalderen.


                                           Foto: Roar Larsen. Strandbuen

18.10.13. skriver Roar Larsen i avisa Strandbuen om en del spennende funn i Forsand i Rogaland.  Det skal bygges et boligfelt på et sted som heter Landa og der har arkeologer funnet et hus fra romertid som har vært minimum 60 meter langt.  Det kan ha vært lengre da stolpehullene går helt ut til kanten på et gammelt masseuttak.  Denne bloggeren har skrevet om noen jernalderhus nå og jeg tror ikke vi har noen fra jernalder som er noe særlig større enn dette.  De har ellers funnet spor etter flere hus, flint, keramikk, øks, brente bein, spinnehjul, vevlodd og slagg fra smiing. - Korleis veit de kva periode husa er frå ? spør Larsen. - Foreløpig er det bare kva me trur.  Me ser korleis husa er bygt og kan sjå det ut får det. Her på Forsand har me funne mange hus (i tidens løp. Dag anm.). Husa har endra seg både i storleik og byggjemåte frå tidsperiode til tidsperiode, sier arkeolog Barbro Dahl.  - Det har me funne ut tidlegare og veit ganske godt korleis husa ble bygt i dei forskjellige periodane. Når me har fått datert funna kan me seia heilt sikkert kva tidsrom dei er i frå.  

I sammen med arkeologer fra inn - og utland har hun undersøkt et område på Berge og Bergevik.  De har funnet flere boplasser fra forskjellige tider.  Det nevnte langhuset hadde rom både for folk og husdyr.  Det har en beliggenhet som passer godt til den urolige tiden det nok skriver seg fra, med god utsikt over fjorden der eventuelle angrep gjerne kom i fra.  Samtidig bodde det folk ute ved Lysefjorden forteller Dahl.  Ellers har de funnet en hel gård med bustadshus og verksted fra eldre jernalder på Berge - og et hus fra bronsealderen.  Men Forsand  er godt kjent blant arkeologer fra før av skriver Larsen.  På Landa har man funnet den eneste forhistoriske landsbyen i landet.  254 forhistoriske hus er det funnet spor etter under utgravninger fra 1980 til 1990 og i 2007. Dette siste her er jo uhyre interessant og stemte vel frem til i sommer.  Da ble det funnet noe liknende, ikke så stort tror jeg, i Etne i Sunnhordaland.  Se innlegg her på bloggen fra en gang i høst.  Også har vi jo Kaupang da, men det er nok ikke en landsby i den forstand nei.     

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar