tirsdag 14. januar 2014

Bergens Tidende 25.10.13.
Fant seks graver fra middelalderen ..

Arkeologer har funnet seks graver fra middelalderen ved Tårnfoten bak hovedbiblioteket i Bergen sentrum. Det er anleggsarbeid i forbindelse med en ny uteplass ved biblioteket som har avdekket gravene.  De stammer fra tiden da Nonneseter kloster var i drift, i perioden ca. 1130 - 1527.  Gravene er ganske skadet fra tidligere graveperioder bla. i gassverktiden fra ca. 1850 forteller Katharina Lorvik i Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU). Men de har altså funnet en steinkistegrav av kantstilt stein med helle over og hvor kroppen var blitt begravet på et tett lag med trekull samt en trekistegrav hvor bare restene av bunnen kan gjenkjennes skriver Håkon Glatved-Prahl.  I tillegg er det altså rester av kranier, kjever, tenner og lårbein som nå blir bevart i kjelleren på Bergen Museum.  Prøvemateriale sendes nå til datering og funnene har allerede avdekket noe nytt, at det også var kirkegård på vestsiden av klosterkirken. Fra før av visste man bare om gravsteder nord og øst for den.  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar