søndag 12. januar 2014

Pilspissproduksjon fra steinalder funnet i bogestilling i fjellet på Sunnmøre !

Illustrasjon: Eva Furseth.
                            Illustrasjon: Eva Furseth

24.10.13. skriver Terje Engås i Sunnmørsposten om spennende funn i Sunnmørsfjellene.  Veiviser på turen opp til Fetegga er lokalhistoriker Astor Furseth som bla. skriver bøker om ras og bølger, oppdaterer ras-statistikk og som nå planlegger en bok om funn han har gjort i området med tittelen; "Det ukjende fjellfolket".  Han har i flere år trålet fjellheimen og registrert om lag 900 slike bogestillinger fra Romsdalen i nord og til Geiranger i Sunnmøre. Mange av dem på en høyde av 1700 meter over havet.  - Dette er oppsiktsvekkjande. Det var ingen som trudde at det var så mange slike anlegg har i fjellet, at dei låg så høgt oppe - og at dei var så gamle, sier Furseth.  Han har også registrert dyregraver, steinbuer og kjøttlager i disse fjellene.  Det går ikke spesifikt fram av artikkelen, men vi får anta at det er Furseth som nå har funnet avslag av kvartsitt til pilproduksjon i et av bogestellene høyt til fjells.  

Arkeolog Runar Hole forteller at vi ikke har gjort slike funn tidligere og anslår alderen til å være 3-4000 år gamle.  Dette høres ut som oppsiktsvekkende ny viten om bogestellene.  Mange av funnene til Furseth har blitt synlige først de siste årene pga. bresmelting skriver Engås. Om bogesteller forteller han ellers at de også kalles bågåstø og soter. De er som regel halvmåneformede oppmurte formasjoner som ofte ligger flere i sammen og ble brukt til organisert reinsdyrjakt i de fleste tidsepoker opp til nyere tid. Man finner de hovedsaklig i Sør-Norge, men det er også funnet slike i Troms, på  Varangerhalvøya, i Canada og  på Grønland.  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar