mandag 6. januar 2014

Moss Avis 18.10.13.
Steinalderboplass i Råde

En gjeng arkeologer fra Kulturhistorisk museum i Oslo foretar utgravninger av en boplass som kan dateres så langt tilbake som 3300 år før Kristus skriver Johanne Hovland.  Det er planlagt 400 boliger på denne åsen.  De har ikke gjort så mange funn får vi inntrykk av, men mener altså at det er en boplass de graver ut. Det meste de har funnet er flint, men ingen konkrete redskaper virker det som. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar