lørdag 25. januar 2014

Jærbladet 11.11.2013.
Flere funn fra vårt eldste landbruk ..
Bønder på Bjorhaug var blant dei fyrste i landet
Olle Hemdorff og Hilde Fyllingen på funnstedet.  Foto: Leif Tore Sædberg. Jærbladet.
Et 4000 år gammelt hus er blant funnene arkeologer har oppdaget på tomta som skal huse nye Bø skole skriver Leif Tore Sædberg.  På de siste to målene av utgravingsområdet fant arkeologene rester av fem bygninger.  Det eldste er rundt 4000 år gammelt og dermed fra perioden der yngre steinalder går over i bronsealder.  - Måten det er bygd på er svært klassisk, helt maken til huset på Kvia som ble funnet i 2011.  De har fulgt en oppskrift, sier arkeolog og prosjektleder Hilde Fyllingen fra Arkeologisk museum, Universit Av husdyretet i Stavanger.  - Huset tilhører den tidligste jordbruksbosetningen på Jæren og i Norge.  

Huset er trolig 14 meter langt og fem meter bredt.  Bygningen var en såkalt toskipet type, med en rekke av solide, tilhugde stolper i  midtaksen og med mindre veggstolper rundt.  Veggene var av tre, taket er mer uvisst, kanskje av never eller strå.  Trolig var det boligen til en familie, hvor mange de kan ha vært er vanskelig å si.  Fra før vet vi at folk på denne tiden dyrket hvete og bygg. Husdyr var fortrinnsvis ku og sau, i tillegg til hest.  - Grisen kom seinere, opplyser Fyllingen.  

På det samme området ble det funnet en smie fra omtrent 400 . 500 e,kr. I restene av ildstedet ble det funnet en kniv og rester av keramikk som har gjort funnene lette å datere.  Fyllingen forteller at mye hadde forandret seg i tidsspennet som skiller de to funnene.  - De som bodde i det eldste huset hadde nok et lettere liv. Klimaet var mildere og det var  mindre folk. Færre å dele ressursene med.  Utover i jernalderen ble det mer konflikter på grunn av flere folk og tillegg mer klassedeling. 

Olle Hemdorff, arkeolog og koordinator viser til at det eldste huset viser tilknytning til nordvest-Jylland, ved at byggemåten er den samme som i de danske områdene. - Det har vært mye kontakt mellom folk i Danmark og Norge allerede på denne tiden, det  viser bla. gjenstandsfunn.  - Etter hvert som vi driver med mer utgravning viser det seg at Rogaland alt i yngre steinalder hadde betydelig flere gårder og dermed en større folkemengde, enn vi tidligere har trodd, sier han. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar