fredag 10. januar 2014

Bibel fra 1589 funnet på stabbur, inneholdt apokryfe skrifter ..

Foto: Eirik Thue. Sogn Avis
22.10.13. skriver Eirik Thue i Sogn Avis om et meget spesielt funn som ble gjort i Balestrand for femten år siden, men som ble kjent først i fjor.  Familien Nygård fant den gangen bibelen i en kiste på et stabbur på gården sin.  De gjorde noen forsøk på å finne ut mer om den, men kom ikke så langt og bibelen har siden ligget til pynt i hjemmet deres.  I forbindelse med 150-årsjubileet til en viss Tjugum Kirke i området i 2013 var det imidlertid en del kulturarrangementer, bispevisitas og dessuten utstilling av relevante gjenstander på ærværdige Kviknes Hotell.  Sissel Marie Nygård leste om dette i nettopp Sogn Avis og tok med seg den sjeldne bibelen til soknepresten. Sokneprest Audun Systad forstod at utstillingen nå hadde fått seg en skikkelig attraksjon og tok med seg den gamle bibelen til Universitetsmuseet i Bergen. Det viste seg da at den var fra 1589.  

Det første opptrykket av dansk-norske bibler er fra 1550 og det regnes som spesielt at man finner en slik bok på en gård i Sogn. Det er ikke vanlig at slike bibler er i privat eie, skriver Thue. - Eg vil tru at det stort sett var kyrkjene som eigde slike biblar, sier Systad. Han hadde, til da aldri bladd i en så gammel bibel før. Fra prost Netland har Systad kjennskap til at det ligger slike utgaver, de kalles Fredrik II sin bibel, i to andre kriker som de vet om i fylket.  Den er rikt illustrert og inneholder dessuten apokryfe skrifter i tillegg til det man finner i dagens bibler. Apokryfe skrifter er et uttrykk for religiøse tekster, spesielt innenfor den jødiske og kristne tradisjon som av religiøse autoriteter ikke ble regnet for å være guddommelig inspirerte eller som på annen måte kan trekkes i  tvil, skriver Thue. De står med andre ord i motsetning til bibelens kanon.  Eirik Thue kontakter også en av de fremste ekspertene på bibler i Norden, Johnny Kaspersen i Hillerød i Danmark.  Han forteller at det ble trykt et sted i mellom 1500 og 2000 av denne utgaven. Det var i hovedsak kirkene i Danmark, Norge og Island som skulle  ha de, men noen ble også solgt på det private markedet.  Prisen på en slik den gangen lå på seks - sju daler, som var prisen på en okse eller på 30 tønner med rug. En skulle være ganske rik den gangen, for å spandere såpass på en bok.  Boka veier forøvrig fem-seks kilo og har 1200 sider. I farten husker Kaspersen at det dukket opp en slik i  Lillehammer for 20 år siden og noe senere en på Sørlandet, så det går ganske lenge mellom hver gang slike kommer frem i lyset. I dag blir de solgt for mellom 20.000 og 30.000 kroner.  

NB.  Denne bloggeren trodde alle de apokryfe skriftene ble redigert bort en gang for alle ved et visst kjent kirkemøte i Nikea i LilleAsia (dagens Tyrkia) enn gang på 2-300-tallet, så det var da svært interessant.  Danmark-Norge hadde vel formelt sin reformasjon i 1536 og det var vel også en forutsetning for at bibelen skulle være skrevet på eget språk og ikke latin, men at apokryfe skrifter skulle dukke opp i en av  våre første lutherske bibler hadde jeg ikke trodd. De var neppe med i de latinske/katolske biblene, så hva slags liv de apokryfe skriftene har hatt i Europa i mellomtiden virker som et mysterium.  De såkalt gnostiske evangeliene hører jo også til disse skriftene og må jo ha vært ganske kjettersk skulle en tro.  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar