søndag 5. januar 2014

9500 år gamle økser og piler på Stord !

- Denne busetningen er veldig interessant for oss fordi den er midt i skiftet mellom pionertida og mellom-steinalderen, sier arkeolog Leif Inge Åstveit ved Universitetet i Bergen.

16.10. skriver Hilde Vormedal i avisa Sunnhordland om utgravninger i forkant av utbygginger på Stord.  De har funnet pilspisser av forskjellige typer, med og uten tange og økser av flint i tillegg til avslag og noe de kaller kjernesteiner, delvis bearbeidet materiale.  Flinten finnes ikke blant stedets steinarter og er enten fra Danmark eller Baltikum eller blitt fraktet dit av isen i istiden. 

Tiden for mellom 11.000 og 9.500 år siden regner man som pionertiden da de første menneskene bosatte seg her, skriver Vormedal.  En av kjernesteinene er fra en senere periode, på nynorsk, som Vormedal skriver, kalt, mellomsteinalderen.  Overgangsperioden mellom disse, pionertiden og mellomsteinalderen, er en periode vi ikke vet så mye om og Åstveit regner funnene som svært interessante.  Stedet var på den tiden en liten halvøy i en  ganske dyp fjordbunn. Flere av redskapene er enda svært skarpe.  Folkene som har bodd her har trolig kunnet jakte både hjort, elg og sjøpattedyr som kobbe, sel og småhval sier Åstveit. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar