lørdag 18. januar 2014

Norsk jordbruk 1000 år eldre enn antatt ..

Pollen fra et tjern i Bamble i Telemark forteller sensasjonelt at korn ble dyrket her allerede for 5600 år siden !

Dette er over tusen år tidligere enn hittil sikre spor etter jordbruk her i landet skriver Pål Egil Tornholm i Varden 23.11.13.  - Dette er et gjennombrudd i forskningen, sier utgravningsleder Gaute Reitan ved Kulturhistorisk museum i Oslo.  Pollenkornene av sorten bygg ble hentet opp av Skaugtjenna i januar. Arkeologene har fattet interesse for disse fordi vanngjennomstrømmingen er usedvanlig liten. Gjennom tusner av år har det 250 meter lange vannet vist seg å være en effektiv "pollenfelle".  Det er også gjort mange funn av steinalderboplasser i nærheten.  I sammen med botanikere fra Universitetet i Kiel har arkeologene tatt boreprøver dypt ned i bunnen av tjernet. Åtte måneder etter at prøver var sendt inn til analyse i Tyskland var det klart at pollenprøvene fra Bamble er det hittil sikreste beviset på at jordbruk - og trolig husdyrhold - fantes i Norge om lag like tidlig som i Danmark og Sør-Sverige, for nesten 6000 år siden.  Før denne undersøkelsen kunne ikke arkeologene med sikkerhet datere norske spor etter åkerbruk og tamdyr lengre tilbake enn til ca. 2.500 f.kr. skriver Tornholm.  Denne typen pollen spres kun over korte avstander legger han til. Prøvene tyder også på at jordbrukerne ved Skaugtjenna ga opp ganske fort og forlot området. Sannsynligvis kjente de ikke til effektive gjødslingsmetoder og forsøkte på nytt andre steder i nærheten.


NB. 15.02.12. skrev jeg et innlegg her, under "Yngre steinalder" der jeg siterer Stavanger Aftenblad om funnet av det som kanskje er landets eldste påviste gårdsbruk.  Husene var fra ca. 2000 f.kr. og  de fant potteskår som de antok var like gamle.  Funnet ble gjort på eiendommen til Jærmuseet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar