onsdag 8. januar 2014

Rester av en gammel smie funnet utenfor middelalderbyen i gamle Oslo ..

22.10.13. skriver Astrid Løken i Aftenposten om utgravninger i forkant av en sykkelvei som skal utbedres i/ved Klosterenga Park. I tillegg til å utbedre sykkelveien skal de ha en viss Hovinbekken frem i dagen igjen. Byantikvarens arkeologer har i den anledning funnet rester av en smie, en pilspiss av jern, slakterester og kjøkkenutstyr. Smier var ikke vanlig i denne delen av byen, men virker logisk så nær en bekk og litt vekk fra den øvrige trebebyggelsen, skriver Løken.  Kull og avfall fra produksjonen tyder på at det har vært omfattende smievirksomhet i området.  Smia kan helt sikkert dateres tilbake til 1600-tallet, men enkelte funn tyder på at den kan være enda eldre, muligens fra 1500-tallet, sier arkeolog Susanne Pettersson. Det er også funnet rester av en gatestump fra denne perioden. - Vi har hatt en teori om at det kan ha vært håndtverksvirksomhet i dette området, sier Pettersson.  Dette funnet bekrefter at bosetting og håndtverksvirksomhet strakte seg utover det som regnes som middelalderbyen.  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar