mandag 24. mars 2014

Oseberghaugens hemmeligheter ..
 
Illustrasjon: ARKIKON
21.03. Skriver Hans Christian Moen i Tønsbergs Blad en artikkel med en del fakta om Oseberghaugen som kanskje ikke er så godt kjent. Kvinnene og båten ble gravlagt sommeren 834.  Med seg fikk de 15 hester, fire hunder og to okser som trolig ble slaktet på stedet.  Gravleggelsen kan ha tatt flere måneder, noe som kan forklare at det var mye igjen av hestelikene mens menneskelikene var blitt skjeletter. Flere av hestene hadde vinterbrodder på og det var reservebrodder med i båten. I følge Christina Fredrikke Danielsens masteroppgave fra 2009 er ti av hestene som ble lagt på båtdekket drept med et hogg over nakken.  Det har opplagt vært en svært blodig affære og den ble avgjort fullført på høsten en gang skriver Moen.  Det har selvsagt tatt tid å bygge og lukke haugen og man vet nå at den første del av haugen ble bygget over taket på gravkammeret og akterdelen av skipet slik designerne fra Bergen, Arkikon viser på illustrasjonen over.  


I hvertfall to ganger er graven åpnet og plyndret. Hensatte trespader fra den tid er analysert og skriver seg fra 953 og 975. Gokstadhaugen ble også plyndret på denne tiden.  Hva røverne kom unna med kan vi bare fantasere om.  Kvinnene i graven mangler f.eks. personlige smykker, men Oseberg-graven regnes allikevel som den rikest utstyrte graven fra vikingtid.  Den kjente Buddha-bøtten er sannsynligvis egentlig irsk tror man nå. Figuren som evt. er forvekslet med Buddha er rikt dekorert med hakekors.  Hakekors er det også mange andre av rundt i gravgodset, det er et mange-tusenårig solsymbol som er brukt i mange kulturer i Asia og Europa.  Av runeinskripsjoner har vi to; den som er kjent for å muligens bety; "Mennesket vet lite" (men som muligens betyr mannsnavnet Ospaker) og noe på en bøtte som betyr "Sigrid eier".  Bøtta er såpass enkel at man allikevel ikke tror Sigrid er navnet på en av de gravlagte kvinnene.  


Gravkammeret


Fra tidligere artikkel av Moen vet jeg at det ble funnet et par hansker av katteskinn i graven.  Det og andre trekk tydes av noen som tegn på at de gravlagte har vært knyttet til en kult for fruktbarhetsgudinnen Frøya. Det ble også funnet en lærpung med cannabisfrø.  Vikingene dyrket cannabis til bruk som hampetau og tekstiler, men Moen spør leder i Kulturarv Vestfold, Terje Gansum om disse kan bety noe mer.  - Man må  ikke være spesielt begavet for å få til en annen virkning av frøene.  Vikingene kjente nok til cannabisens virkninger, sier Gansum.  - Skandinaver beruset seg i rikt monn. Den skandinaviske storfylla har vi dokumentasjon på, sier han.  Damene i skipet fikk også med seg villepler og blåbær.  Planter og dyr fra denne graven skal DNA-testes de neste årene forteller Moen. 

NB. Silken fra Osebergfunnet er også tema for et eget innlegg her på bloggen.  Man trodde først den var røvet i vestlige kirker og klostre, men nyere studier kan tyde på at den kommer fra gode kontakter i Østen.  Innlegget er trolig lettest å finne med søk på "Østlige forbindelser".

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar