lørdag 23. mars 2013

Storfunn ved brekanten i Oppdal ..
15.01. skriver Per Roar Bekken i avisa Opp, om en stor dag på de kanter 29.08.11.  Frem til da var det gjort 150 funn av gamle fangstredskaper i oppdalsfjellene, den eldste pilspissen blant dem var 2700 år gammel.  Den dagen var oppsynsmann for Statens Naturoppsyn, Tord Bretten på reinsdyrjakt i sammen med sin søster Line Bretten Aukrust.  Da reinsdyrflokken stakk av begynte de to, av gammel vane, heller å saumfare området for evt. arkeologiske funn.  Line hadde tidligere funnet en armbrøstpil i østfjella, skriver Bekken, og også Tord har gjort mange fangstfunn tidligere.  Denne dagen finner de både buer, fangstredskaper og pilspisser over hele breen ! Rett ved en av pilspissene finner de deler av et pilskaft som er datert så gammel som 5400 år gammel. En annen pilspiss med rester av skaft hadde samme alder. De finner deler av en laminert bue som er ca. 800 år gammel, slike er det funnet to av tidligere. Men en 40 cm. lang bit av en trebue, med skinnband surret rundt, viser så være av alm og så gammel som 4000 år ! Søskenparet sendte sms om funnene til den pensjonerte arkeologen Oddmunn Farbregd mens de enda holdt på med letingen.  Farbregd mener funnene av buen og skiferspissen representerer et langt framskritt for  steinalderarekologien i Norge.  En så varmekjær tresort som alm vokste neppe i Oppdal på denne tiden forteller han, så hvor buen er kommet fra kan man lure på.  - Trolig har fangstfolk fra flere kanter av Dovrefjell møttes på breen i fangstsesongen forteller han.

Foto: Tord Bretten


Tord Bretten gjorde to turer til inn på breen i løpet av september. På en av dem finner han en pil med skjellspiss, noe som aldri er funnet i Oppdal før.  Han fant også godt  bevarte gjenstander fra både steinalder og bronsealder og jernalder.  Dessuten kom han over et reinsdyrgevir som stakk opp av snøen.  Bretten har, i følge Farbregd aldri sett et så stort gevir på dagens villrein.  Det gjøres nå DNA-analyser av det  tusen år gamle hornet for å se på den genetiske forbindelsen mellom den og dagens Snøhetta-rein.  Arkeologimiljøet har kviet seg for å gå ut i media med disse funnene da de har trengt tid til å bearbeide og datere funnene. 

24.01. skriver Guro Vollen i avisa Vigga om funn gjort på den siden av Dovre og i Jotunheimen. Det er funnet pilspisser, en gammel ski og haugevis med skremmepinner fra reinsdyrjakt i jernalderen. Datringen av slike funn forteller oss også noe om størrelsen på breene i ulike perioder skriver Vollen.  Kulturminneavdelingen ved Oppland fylkeskommune forbereder et arkeologisk sikringsprogram for evt. ytterligere funn hvis sommerens værforhold legger til rette for det. 

I mellom Lom og Skjåk fant man i 2011 også Norges eldste klesplagg som TV2-nyhetene viste fine bilder fra 21.03.  De glemte å opplyse hvilke tekstil den kortermede kjortelen fra 2-300-tallet var laget av, men arkeologene var svært imponert over håndtverket som de mente var forebilledlig for dagens tekstilindustri.  Et sjeldent funn også i europeisk sammenheng ble det fortalt. 
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar