mandag 11. mars 2013

Havn fra sagatiden funnet på Avaldsnes

Marinearkeologene fra Stavanger maritime museum holdt egentlig på med å avdekke funn fra hansatiden da de kom over et 30 cm. tykt lag som var enda eldre.  Det er første gang man har funnet spor av en havn fra sagatiden skriver Cato Guhnfeldt i Aftenposten 04.01.13.  Laget består av treflis og dyrebein og er datert til 1200-tallet.
Det skiller seg på mange måter ut i fra de lagene av hanseatisk aktivitet som man har avdekket frem til nå.  Det er gravet to sjakter på sjøbunnen og de er så langt fra hverandre at man anslår at denne havnen må ha dekket et område på minst 7000 kvadratmeter. Den eneste gjenstanden man fant var et keramikkskår fra Rhinen-området. 

Stedet har vært senter for kongsmakt gjennom over 2000 år, trolig fra 1500 f.kr. og til middelalderen. Gravhauger på stedet er 3500 år gamle og blant funnene er Skandinavias mest gullrike grav, tilhørende en høvding på 200-tallet også omtalt her på bloggen.  Avaldsnes er kjent som Norges eldste kongssete da Harald Hårfagre anla sin hovedgård der rundt 870 og fikk økt betydning på 1200-tallet bla. ved byggingen av Olavskirken i Håkon Håkonssons tid. 

Prosjektleder og marinearkeolog Endre Elvestad håper man kan begynne med nærmere utgravninger til sommeren, men har det problemet at det i Norge ikke avsettes midler til grunnforskning under vann.  De er derfor avhengige av private sponsorer for å komme i gang.  Internasjonale eksperter på perioden vil samles på stedet i mai, juni og diskutere hva som bør gjøres videre.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar