lørdag 9. mars 2013

Cannabisdyrkende vikinger på sørlandet !12.12.12. forteller Nils Bernt Rinde i avisa Lindesnes om nye funn i gamle arkeologiske prøver.  Jernaldergården Sosteli i nærheten av Setesdal hadde bla. en bygning som var 45 meter lang og den lå ikke sentralt til i denne delen av jernalderen.  Prøvene som nå er gjennomgått nærmere ble opprinnelig tatt på 40-50 tallet som et norsk-dansk forskningssamarbeide og har blitt tatt vare på av Nasjonalmuseet i København.  De er fra perioden 650-800 e.kr., altså eldre jernalder og tidlig vikingtid.  Også tidligere har man funnet spor etter dyrking av hamp i Norge, men her er tettheten så mye større at det fullstendig utelukker muligheten for tilfeldig innslag av viltvoksende planter.  Forskerne antar at planten har vært brukt til tekstiler og tauverk som den er kjent for å egne seg til - og ikke til rusmidler.  De samme prøvene som her har avslørt cannabispollen er enda ikke gjennomanalysert og kan derfor gi oss ytterligere spennende info sier arkeolog Marianne Vedeler ved Kulturhistorisk Museum i Oslo. Artikkelen i Lindesnes, som ikke er å finne igjen på nettet, viser en usedvanlig tydelig grunnmur etter det store jernalderhuset i Sosteli.  Men stedet var altså visstnok beliggende ganske langt unna andre kjente maktsentra fra sin egen tid.  Kanskje også vikingtidens potdyrkere måtte ligge litt lavt ? Catherine Jessen ved Nasjonalmuseet i København og fylkeskonservator Frans Arne Stylegar skal ha presentert sine nye funn i tidsskriftet Viking.

Der har ikke jeg vært, men ørlite søking på fenomenet forteller at cannabisplanten hører til neslefamilien og enda kan vokse vilt i Norge. De som har forsøkt melder at sommeren i Norge er for kort til at planten kan komme til et blomstringsstadie der den utvikler sine berømte rusegenskaper, noe som igjen støtter forskernes (over) sine antakelser.  På den andre siden, kan de leve vilt her må de da også komme til blomstringsstadiet ? Samtidig, som sitert her på bloggen, fra Tønsberg Blad (blogdato 12.02.12  ) så ble det funnet cannabisfrø i Osebergkvinnens grav.  I samme artikkel kommer det frem sterke indisier på at hun var en gydje/prestinne for Frøya og altså, okkult som hun nok var, kan ha vært troende til litt av hvert, ikke minst å ta seg en cannabis-tekopp i ny og ne.  Imidlertid kan jo godt tau ha vært nærmest hellig for disse sjøfarende folka og grunn god nok til å ta med seg noen frø til det hinsidige.  Hvem vet ?  Et par katteskinnshansker var også blant de mindre kjente funnene fra Osbergkvinnens grav.  Og noen av ornamentene på skipet var svært vågale, se nevnte artikkel. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar