torsdag 14. mars 2013

Jernaldersverd funnet ved
bygging av motorvei ...

Fulgte storbonde på gravbålet like ved Odals Værk.

Foto: Øystein Lia. Fylkesarkeolog i Hedmark.


Det er Anita Krok i avisa Glåmdalen som skriver dette den 04.01.  Det bygges ny firefelts motorvei på de kanter og gravemaskinfører Thommy Anderson var heldigvis våken da han fikk øye på noe i skuffa.  Han gikk ut for å se nærmere på det - og sto plutselig med et jernaldersverd i hånda.  Byggeleder og fylkesarkeolog ble varslet og sverdet er "stabilisert" i forhold til korrosjon, lagt kjølig og vil bli konservert ved Kulturhistorisk Museum i Oslo.
Varmen fra likbålet har bidratt til å bevare sverdet forteller krok.  Det ble funnet på to og en halv meters dyp. 

Sverdet var enegget som var vanligst i merovingertiden (ca. 550-800 e.kr.), mens lengden på det (85 cm.) gjør at de kan ha vært inspirert av sverdene i tidlig vikingtid (ca. 750-900 e.kr.) opplyser Lia på MEF.no (Maskinetreprenørenes nettside).  Like nord for funnstedet har Lia og kolleger på forhånd funnet boplasser som er både eldre og yngre enn dette sverdet. Sletta heller svakt mot Glomma i sør.  Finner man rester av treverk fra skaftet på sverdet vil de kunne datere det nøyaktig.

I artikkelen i MEF.no modererer Lia påstanden om likbål noe.  Funnstedet er så upresist angitt at man ikke er sikre på om dette var et gravsted, en boplass, eller om sverdet har blitt ofret på noe slags vis.  Området er gått over med metalldetektor og funnet vil ikke bremse veiutbyggingen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar