lørdag 2. mars 2013

Arendals Tidende 07.12.12
Arkeologiske funn stopper ikke 18-utbygging

Det er blitt gjort mange og spennende funn både i traseen for ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal, og de planlagte valg for tilgørselsveier.  Arkeologene har vært på ferde fra midten av september og til snøen kom i desember.  Til neste år vil de holde det gående fra mars til oktober. De viktigste funnene til nå er fra eldre steinalder.  De har gjort 33 nye funn  av boplasser bare i Arendal, noe som er en 50 prosent økning fra det som er kjent tidligere.  Arkeologene har også fått nye ideer om hvor høyt havet stod på den tiden, etter funn av fiskeredskaper forteller Knut Fossdal Eskeland, prosjektleder for de arkeologiske registreringene.  Han betrygger også leserne om at de arkeologiske funnene ikke vil påvirke planene for den nye veien skriver Morten Kraft. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar