tirsdag 29. mai 2012

Flere store jernaldergårder:

En av Norges største jernaldergårder graves ut i disse dager på Nord-Jæren ...

Husets form og type samt potteskår på stedet gjør at arkeologene fra Stavanger Museum tidfester det til folkevandringstiden.  Og huset er omtrent like stort som Åkeberghuset nevnt i forrige innlegg her og altså fra den samme perioden.  Det er 7,5 meter bredt og trolig 65 meter langt.  Ildsted i hvert rom tyder på at denne høvdingen ikke delte hus med dyra sine heller.  Bildet under viser Arkeolog Even Bjørdal som forserer den nokså intakte trappa inn til det ca. 1500 år gamle høvdingsetet.

Arkeolog Even Bjørdal går i en høvdings fotspor, opp steintrappa til det som for rundt 1500 år siden var én av Nord-Jærens største gårdshus.
                                     
                                     Foto: Fredrik Refvem, Stavanger Aftenblad                   

Dette ligger i Sandnes og i et område som tilhører gårdene Hove og Sørbø skriver Thomas Ergo i Stavanger Aftenblad 26.05.12.  Det skal bygges store boligkomplekser på stedet og dette er hva som kom frem ved utgravningene i forkant.  Man forventet å finne noe i denne retning forteller Bjørdal, men ikke noe så stort noe.  Et historisk viktig funn for Sandnes, Rogaland og i grunnen Norge sier han.  Flere funn viser at kjempebygningen lå midt i et stort gårdstun.  Ved siden av ligger bla. et "mindre" hus på 30 x 5,5 meter.  Rundt 20 langhus fra forskjellige tidsepoker, de eldste trolig fra år 1000 f.kr. er så langt avdekket.

Så dermed har Åkeberghuset i artikkelen under fått  konkuranse om tittelen Nordens største fra folkevandringstid.  Det tar noe tid før arkeologene får avgjort nøyaktig hvor langt huset på Hove er.  Blir det 65 meter er det Rogalands lengste jernaldergård.  Det lengste til nå er en gård på Lyngaland på hele 64 meter.  Det lengste i Norge er er den  83 meter lange gården Borg i Lofoten.  I folkevandringstiden var den 67 meter lang skriver Ergo.  

Se video fra utgravningene her: 
http://www.aftenbladet.no/tv/Fant-gigantisk-hovdinggard-2978183.html?paging=&section


                         
NB.  12.07. skriver så Sandnesposten at det neppe blir noe vern av jernaldergården fra 4 - 500 e.kr. som i følge Arkeologisk Museum i Stavanger er unike.  Men verken de eller Riksantikvaren har hatt noen innsigelser til utbyggingsplanen for boliger som vil tilintetgjøre funnet.  Det har derimot Heidi Bjerga (SV) som tok saken opp med ordføreren. - Kom politikerene for sent på banen ? spør avisa. 
- Vi var nok flere som ble klar over de unike funnene litt sent, sier Bjerga, men jeg mener det enda bør være mulig å finne løsninger for fredning. 
06.09. skriver Stavanger Aftenblad at alt ligger til rette for at den gedigne høvdinggården blir bevart for ettertiden.  Ordfører Stanley Wirak (AP) samlet utbyggerne, arkeologisk museum, byplansjef, bydrift, fylkeskultursjefen og flere i den hensikt å bevare det som viser seg å være en av landets fem største høvdinggårder.  - Heldigvis er ikke detaljplanlegging gjort, for ingen i kommunen vil forsinke utbyggingen, sier ordføreren til aftenbladet rett etter det han kaller et løsningsorientert møte.  Tirsdagen i forveien skal et enstemmig bystyre ha støttet fredningstanken.  870 boliger skal reises på det 500 dekar store området. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar