søndag 3. juni 2012

26 aug. 1612:  Pillarguri og dølene slår George Sinclair og skottene i slaget ved Kringen

24 aug. 2012: 400-års jubileet starter med åpning av mystisk, 100 år gammel pakke ...

...
                          Foto: Ketil Sandviken, Gudbrandsdølen Dagningen

 
Det er Ketil Sandviken i Gudbrandsdølen Dagningen som skriver dette den 12.04.12.
Det berømmelige slaget ved Kringen, der vi også har sagnet om Pillarguri fra, ble også feiret i 1912.  I etterkant av dette  jubileet, egentlig på 1920-tallet, skal pensjonert lærer Johan Nygaard ha overlevert Sels ordfører Arthur Jansen og heradskasserer Frederik Bredevangen den mystiske pakken med den klausul at den ikke skulle åpnes før i 2012.  Det var tidligere rektor ved Sorsteigen landbruksskule  Olav L. Haugen fra Sel som trakk pakken frem igjen i brevsform til rådmannen i Sel 1997. 

Haugen var referent for Dagningen på slutten av 20-tallet og kunne fortelle at han husket godt den høytidelige seremonien rundt overrekkelsen.  "I velvalgte ord og med klar stemme overleverte han pakken til ordføreren.  Han nevnte at innholdet i pakken ville være til nytte og glede for kommmende slekter.  Pakken var en privat gave, samlet og bearbeidet av giveren" skreiv Haugen i brevet som førte til at pakka vart attfunne.  Pakken er nå overlevert kommiteen for 400-årsjubileet som slår fra seg den mulighet at det skal være flettene til Pillarguri man finner.  Pakken veier 3,1 kg.  "Men at pakka har vore gøymt og gløymt lenge er vel og sikkert" skriver Sandviken.  Den skal ha vært ute av folks bevissthet i 70 år. 

Les hele artikkelen her; http://www.gd.no/nyheter/article6009484.ece

Og selvsagt; Følg med på GD.no fra og med 24.08. !

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar