torsdag 28. juni 2012


Flere detektor-resultater: 
Mjøsen Metallsøkerforening gjorde store funn i Elverumsområdet ...
Trolig en grav fra vikingtiden skriver Østlendingen 02.05.12
                                                                               

                                                                                                                                                             Fire mann søkte etter en gammel hustuft  de hadde hørt skulle ligge der, men fant noe som kan være et helt gravvfelt.  Kull og beinrester, en flott, trefliket spenne og deler av en skålformet spenne var blant funnene.  Enda gir metallsøkerne utslag fra større dyp enn metallsøkerne tillates å gå, men de har åpenbart påvist et jorde som fortjener nærmere utgravninger og som vil få det, i det minste i form av en såkalt redningsutgravning i flg. arkeolog Kjetil Skare i Hedmark Fylkeskommune. 


        
                    FINT FUNN: Harald Hoel i Mjøsen Metallsøkerforening førte metallsøkeren da den gjorde utslag på det som med all sannsynlighet er en kvinnegrav fra vikingstiden. Den treflikete spennen i bronse var intakt, mens det ble funnet biter av bein og kull, og fragmenter av en skålformet spenne.Foto: Terje Olsen, Mjøsen Metallsøkerforening

                                                                
                   Foto: Terje Olsen.  Mjøsen Metallsøkerforening

Journalist Knut Fjeld i avisa Østlendingen som skriver dette nevner ellers opp en rekke andre gode funn fra ikke minst jernalder i det samme området.  Det er mange gravhauger og noen er utgravd og har gitt funn av sverd, øks, spyd, skjoldbule, bissel, sigd, kniv og mange pilspisser.  Det har også vært en kvinnegrav med et vakkert armbånd i bronse.  Man tror det er en kvinnegrav det dreier seg om her også. 

Det er Terje Olsen fra Elverum og Mjøsen Metallsøkerforening  som uttaler seg til Østlendingen denne dagen.  Han er inne i en god periode.  Sist tirsdag fant han et sjeldent, såkalt polyderisk vektlodd fra vikingtid på et annet jorde i området.  Han er en av stifterne av foreningen, men vi forstår at denne ukens funn er et av høydepunktene etter mange år.  Foreningen holder seg forøvrig alltid til normen om å ikke grave dypere enn pløyelaget - og de samarbeider med fylkesarkeologen.

De eldste funnene i området er fra ca. 1500 f.kr. og fra yngre steinalder forteller Fjeld.  Han poengterer også at i tillegg til våpen, så er også landbruksredskaper som sigd, ljå, løvkniv, ard, grev og øks relativt vanlig å finne i vikinggravene. 

Les mer om det sjeldne vektloddet på Terje Olsens egen blogg; http://www.digginghedmark.com/2012/04/sensasjonelt-vikingtidsfunn-i-elverum.html

Les hele artikkelen i østlendingen her; http://www.ostlendingen.no/nyheter/elverum/her-fant-de-

20.09.13.  Denne dagen forteller Østlendingen at UIO har undersøkt graven nærmere med midler fra Riksantikvaren.  De fant bein, kull og mange rester av jern og bronse.  Metallbitene er imidlertid for små til at man kan si hva slags gjenstander de har vært.  Flere hundreår med jordbruk har ødelagt graven og spredt innholdet skriver Knut Fjeld. Man mener at det er snakk om en kremasjonsgrav fra vikingtid.  Fylkeskommunen har imidlertid vært over stedet med georadar og trolig påvist to graver til, like ved.  En av dem med fotgrøft som tyder på at  det vært en haug der.  Nå vil arkeolog Kjetil Skare i fylkeskommunen fortsette samarbeidet med Mjøsen Metallsøkerforening for å se om det kan være mer å redde.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar