lørdag 30. juni 2012

Romsdals Budstikke 02.05.12:
Undersøkelse før veibygging ga funn fra steinalder til jernalder ...
Øks i sandstein, flintavslag, rester etter to, tre hus og mange spor av eldre dyrkingslag. 

Det er kjent at det finnes gravhauger i området ned mot fjorden, men arkeologene hadde ikke regnet med å finne en boplass med flere hus.  Forundersøkelsene viste egentlig ikke noe som tydet på et slikt funn sier feltleder og arkeolog Dag-Øyvind Engtrø.  Men det fant de og bålgroper fra både bronsealder og jernalder skriver Anne Midtsæter.  Engtrø er ikke sikker på hvilke av periodene husene er fra, men det regner han med å finne ut av tilbake på Vitenskapsmuseet i Trondheim. Der vil de også finne ut hva som har vært dyrket på stedet.   Steinøksa er ca. 5000 år gammel og fra yngre steinalder forteller han.  Det er gjort få funn av slike ting i området fra før av, men han tror det kan ha vært en steinalderboplass på den ene høyden i utgravningsfeltet.  Øksa kan også være fra en grav sier arkeologen, de er ikke sikre på dette.  For egen del minner dette ellers om forskningen fra Stavanger Museum som viste at vikinger på Vestlandet grov ned steinredskaper i husene sine og ser ut til å ha aktet dem - omtalt her på bloggen under Vikingtid 31.01.12.  Den dagen Midtsæter i Romsdals Budstikke besøker feltet er det også en femteklasse fra området på besøk og får seg en skoletime i både arkeologi og historie.  Utgravningene fortsetter i en uke til skriver hun. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar