onsdag 23. mai 2012

Åkeberghuset i Råde 

Var Nordens største kjente bygning fra folkevandringstiden ..

Det er John Johansen i Fredrikstad Blad som bekjentgjør denne lite påaktede nyheten den 10.04.12.  Huset var 60 meter langt og åtte meter bredt og man antar at det har bodd 25-30 mennesker i det, i tillegg til dyra som jo var det vanlige på den tiden.  Videre ble det også funnet rester etter mindre hus på 30 meters lengde skriver Johansen.  Hustuftene ble oppdaget under E6-utbyggingen i 2004, men er dokumentert og analysert først i de senere år.  På stedet ble det også funnet et par romerske sølvdenarer fra ca. 150 e.kr. med motiv av bla. keiser Marcus Aurelius.
Dette kommmer frem i det lokalhistoriker Eigill Tangen slår et slag for å få rekonstruert det enorme bygget som er på størrelse med Råde Kirke som ikke ligger langt unna.  Han ser muligheter for å få plassert Råde på turistkartet med et slikt tiltak.  Han antar at en nærliggende bygdeborg har tilhørt denne storgården.  Forslaget om å gjenreise den får ellers noe blandet mottakelse går det frem i avisen de følgende dagene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar