søndag 20. mai 2012

Ved Greipstad Kirke i Songdalen

Fant stolpehull, kokegroper, keramikk og mulig jernutvinningsanlegg ...

          Foto: Anne Lise Riseng. Søgne og Songdalen Budstikke

Songdalen har ikke så mange bevarte kulturminner skriver Søgne og Songdalen Budstikke 11.04.12.  Det skal være funnet både jernaldergraver og gravgods fra disse på jordene i Songdalen skriver Anne Lise Riseng.  Det skal ha vært fra midten av 1900-tallet, men gravhauger ble ofte flatpløyd, og gjenstandene som ble funnet er desverre bortkommet forteller arkeolog Hege Andreassen. 


Ved hjelp av gravemaskin og - får vi tro, vanlige arkeologiske metoder, har hun undersøkt meter for meter rundt kirken der det skal anlegges ny gravplass.  På jordet der gravplassen skal komme fant hun stolpehull og kokegroper, men det var på nåværende parkeringsplass at det begynte å bli spennende.  Bevart under grusen har hun avdekket et mulig jernutvinningsanlegg, jernslagg, keramikk, stolpehull og og flere store ildsteder.  Dekoren på keramikken kan tyde på folkevandringstiden, men flere undersøkelser må foretas før man kan si noe sikkert forteller hun. 


I og med at jeg har funnet så mye tror jeg det blir nærmere utgravning her, men det er det Riksantikvaren som avgjør forteller arkeologen. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar