mandag 14. mai 2012

Fant 200 år gammel krukke på havbunnen

Viste seg å være litt av en kuriositet fra "Commeraws Pottery" ...

For snart to måneder siden var tre dykkere fra Farsund Undervannsklubb ute på et vanlig klubbdykk ved en av øyene i farvannet.  De tre, Preben Vidringstad, Øyvind Penne og Jakob Løvdal kom ganske uventet over en del potteskår og etter hvert en hel krukke som de så avbildet og deretter søkte Norsk Maritimt Museum om lov til å ta opp.  Det fikk de og den er nå til preparering i klubbens ferskvannsbeholder hvor den må bli liggende i et år for at de ikke skal begynne å forvitre når den kommer ut i frisk luft forteller Penne som er klubbens marinearkeologiske ansvarlige.

                                                              Foto: Farsunds Avis
                                                                         

En 200 år gammel krukke fra havets dyp er spennende nok og denne har de dessuten funnet  ut en hel del om.  Den er merket "Commeraws Pottery" og er laget av en pottemaker ved navn Thomas W. Commeraw i New York.  Han var en fri, mørkhudet mann i slavetidens USA og drev egen, suksessfull pottemakerforretning.  Antakeligvis var det hans gode ferdigheter innen  faget som tillot ham å leve denne type liv skriver Åse Astri Bakka i Farsunds Avis 28.03.12.  Commeraws historie er såpass spesiell at historiker Brandt Zipp i USA  i flere år har arbeidet med en bok om ham.  Han forteller velvillig da hun tar kontakt. 

- Dette funnet i Farsund er veldig viktig.  Så vidt jeg vet er det aldri før blitt registrert funn av arbeidene hans så langt unna New York, forteller Zipp.  Denne krukka må være laget rundt 1810 mener han.  Boka hans er planlagt utgitt til  neste år og vil nok omtale funnet i Farsund forteller Bakka.  Og Commeraw selv, han flyttet etter hvert til VestAfrika for å bidra til å starte et samfunn for frie, mørkhudede. 

Les hele artikkelen her: http://www.favis.no/artikkel.asp?Artid=92550

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar