onsdag 11. april 2012

Tønsberg

Metallsøker fant tusen år gammel mynt

Sølvmynten er preget med portrett og innskripsjonen "REX HEIN". 
- Med andre ord, Kong Heinrich (Henrik 2), sier rådgiver og arkeolog i fylkeskommunens Kulturarv, Ragnar Orten Lie i følge Hans Christian Moen i Tønsbergs Blad 06.03.12.  Henrik 2 var konge av Tyskland fra 1002-1024 og keiser av det tysk-romerske rike fra 1014-1024. 


Mannen med metallsøker som fant mynten er Pål Fadum.  Under ettersøket fant han også gjenstander som er 5-600 år eldre enn mynten bla. en beltespenne skriver Moen.  Og for knapt 20 år siden fant bonden et sverd der sier Orten Lien.  Han skryter også av metallsøker Fadum som tydeligvis har de rette intensjoner og gjør dette riktig i forhold til kulturvernet og evt. andre hensyn, f.eks. graver han aldri under pløyelaget og han avtaler med grunneier oppgis det.


- Det er stort sett bare i byene vi finner sølvmynter, sier Orten Lien, men denne er da funnet på et tun som har vært i bruk i et par tusen år.  Stedet blir foreløpig holdt hemmelig inntil Kulturarv har søkt grundigere igjennom området.  Etter det registreres mynten i databasen over kulturminner, Askeladden.  Da blir det kjent for metallsøkergjengen går det frem av artikkelen i Tønsbergs blad, noe som tyder på at det kan  være ganske mange som er troende til å dukke opp i etterkant av et slikt funn.  Enda bra det finnes  noe arkeologisk kompetanse til å gå over stedet tenker jeg, ved siden av alle utbyggingene de må saumfare i forkant i ett eneste sett.  Dag H


NB. Kanskje litt smått å komme med denne saken på en dag da  man kan lese på aftenposten.no at svenskene har funnet en kobbergryte med 6000 sølvmynter på Gotland, den eldste skulle være fra ca. 1040 mente de.  Funnet skal ha blitt gjort i påsken og virker som resultat av et ganske planlagt søk da det går frem av artikkelen at Sverige har langt strengere regler for søk med metalldetektor enn Norge. Kanskje ikke dumt ?  Hvor mange kobbergryter har vi gått glipp av - ikke minst med de dårlige finnerlønnene som har vært gitt i Norge ?  Vel, vel, for alle som ønsker å vite mest mulig om stedet man bor på er mynten i Tønsberg en skatt i seg selv, så kommer jeg heller tilbake med mer om skatten fra Gotland når svenskene har fått pusset sølvet sitt og gjort seg opp en større mening om det.  Dag H

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar