lørdag 14. april 2012

Fant "ny" vikingby i Vestfold

Oppdaget med georadar like sør for Gokstadhaugen ...

Bygningene/tomtene ble oppdaget uten at det er tatt et eneste spadestikk skriver Cato Guhnfeldt i Aftenposten 12.03.12.  Det er femten av dem og de ligger på rekke og rad på hver sin side av en minst 80  meter lang gate.  Til denne hører også en havn i nærheten, ved det som var datidens havnivå.  Kan det være nytt Kaupang, vikingtidsbyen som blomstret øst for Larvik på 800-tallet spør Guhnfeldt ? 

Bak oppdagelsen står arkeologer ved Kulturhistorisk Museum i Oslo, Vestfold fylkeskommune og Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU). De har igjen fått hjelp til å analysere resultatene av et internasjonalt forskerteam rundt Arkeologisk institutt i Wien.


                              Gokstadskipet
                          Gokstadskipet.  Foto: Kulturhistorisk Museum/Universitetet i Oslo

Dette er et utrolig overraskende og spennende funn som viser at det like i nærheten av Gokstadhaugen har ligget tett bebyggelse, opplyser professor Jan Bill ved Kulturhistorisk Museum/Universitetet i Oslo.  Arkeologene vet allerede at man har med vikingtidsbebyggelse å gjøre fordi fylkesarkeologen i Vestfold gjennom å grave sjakter i 1995 gjorde funn av gjenstander fra vikingtid i det samme området.  - Blant gjenstandene fylkesarkeologen fant var perler, verktøy, vevlodd og slagg fra smievirksomhet, alt fra vikingtid, forteller dr. philos og avdelingsleder Knut Paasche i NIKU.  - Fylkesarkeologen påviste for så vidt også husbebyggelsen, men bare i en smal søkesjakt som ikke  ga noe overblikk.

I tillegg til bebyggelsen har arkeologer også funnet tre-fire til nå ukjente gravhauger av ulik størrelse, dvs. tydelige spor etter hauger som i dag er fjernet.  - Alt dette kan bidra til økt forståelse av de store vikingskipsfunnene i Vestfold, sier Paasche.  - Og når vil så arkeologene starte med utgravninger på stedet, spør Guhnfeldt ?  - Det vil skje allerede i sommer, opplyser Bill.

Funnet av bymessig bebyggelse ved Gokstadhaugen åpner også for en ny mulighet: Lå handelsstedet Skirigshall (også kalt Skiringssal), nevnt i engelske kilder kanskje her og ikke ved Kaupang i Tjølling som historikere og arkeologer de senere år har trodd ?  Lokalhistorikeren, senere statsstipendiat Søren Anton Sørensen hevdet nettopp dette i boken "Det gamle skirigshall" med utgangspunkt i ulike skriftlige kilder, gårdsnavn etc.  Boken ble utgitt i år 1900.  Trolig vil sommerens utgravninger by på overraskelser avslutter Guhnfeldt.  For noen av de strukturer som ble avdekket i 1995, var ikke synlig i de nye geofysiske data man innhentet i fjor.

13.03.12. skriver Egil Akselvoll i Sandefjords Blad om saken og snakker med fylkesarkeolog Terje Gansum.  Han er helt sikker på at man ennå ikke har full oversikt over størrelsen på bosetningen, og at man garantert kommer til å finne mer i sommer.  Han forteller at både fylke og kommune vil følge prosessen tett.  - Det er vi som skal forvalte området i det lange løp, og dette funnet beviser at det har vært riktig å være så restriktiv som vi har vært med inngrep, sier Gansum til Sandefjords Blad.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar