torsdag 12. april 2012

Gårdshaugene i NordNorge har lag på lag ... helt tilbake til vikingtiden !

Det er Fædrelandsvennen som skriver dette under spalten Viten 09.03.12. med overskriften "Skatter i gårdshaugene".

I nordnorske gårdshauger finner arkeologene lag på lag med rester fra gårdsdrift helt tilbake til vikingtiden.  Nå starter et forskningsprosjekt som tar sikte på å bevare disse gårdshaugene på en best mulig måte forteller forskning.no.

Haugene er et nordnorsk fenomen.  I nord var tomtene karrigere, og ofte var det bare ett sted der hovedhuset kunne stå.  Man bygget husene oppå rester av gamle hus, sammen med restene av torvvegger, dyregjødsel og søppel.  Knut Paasche ved Norsk institutt for kulturminneforskning sier det er registrert over 1000 gårdshauger. 

Det kalde klimaet gjør at innholdet i haugene er spesielt godt bevart.  Haugene skal i stedet kartlegges gjennom in situ-bevaring, altså i sin naturlige posisjon skriver Fædrelandsvennen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar