søndag 8. april 2012

SMØRETS HISTORIE

I et monter ved Arkeologisk museum i Stavanger finner vi landets eldste smør.

Det ble funnet i 1917 i ei myr på Madla i Stavanger, og er siden datert til eldre jernalder, nærmere bestemt folkevandringstiden, som vil si 430-560 e. kr.
Dette forteller Per Steinar J. Brevik ved Stjørdal Museum Værnes i Stjørdalens Blad den 28.02.12. 

Smøret ble funnet i en smørbutt av bjørk, og er så godt bevart at man lett ser at dette dreier seg om smør.  De unike bevaringsforholdene i myra har gjort at både butt og smør er grundig konservert.   Om smøret har havnet i myra som matoffer til guder eller om myra har fungert som kjøleskap vites ikke, men begge er sannsynlige forklaringer. 

Smør har trolig vært viktig i Skandinavia siden bronsealderen.  Romerske kilder fra omkring år 0 viser imidlertid at smør ikke var høyt skattet i middelhavsområdet på den tida. De barbariske stammene i nord ble derimot nedlatende beskrevet som smørspisere.  Klimaet  her i nord er fint for oppbevaring av smør, og i sammen med rike beiteområder og liten tilgang på plantefett ble det både praktisk og viktig å ta vare på fettet i melken som smør.

I dag produseres smøret direkte fra den separerte fløyten, i en industriell prosess med store maskiner og volum.  Tidligere ble imidlertid fløyten surnet før kinning, og kjernet for hånd i kinner av tre.  Syrninga ga både kraftigere smak og større utbytte i produksjonen. 

             Smørform m. dekorsidene ut. Geiranger 1887.  Foto: Dag H

Smør er nevnt både i Gulatingsloven og den yngre Landsloven. Smør var betalingsmiddel i mange transaksjoner, særlig ved varebytte, jordleie, landskyld og betaling av skatt.  Og smøret har også satt sine spor i museets magasin. Vi har flere flotte smørformer, daller og kinner brukt i smørproduksjon i Stjørdal før meieriene overtok skriver Brevik i artikkelen som her er gjengitt i sin helhet.

NB.  Noe som minner meg om yndlingsuttrykket til en gammel sunnmøring jeg jobbet med en gang i tiden.  "Du ser ut som du har solgt smør og ikke fått betaling !", sa han hver gang noen ikke så helt fornøyd ut.  Jeg misstenker at uttrykket har lange tradisjoner.  Dag H  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar