tirsdag 17. april 2012

Tenkte å rive gamlestua ...

Viste seg å være Hedmarks eldste bygning !

Etter 126 år skal den gamle stua på Finstadbråten på Løten ut på flyttefot igjen.  Minst andre gangen at huset flyttes, etter at det ble laftet på slutten av 1580-tallet !

Hvor huset kom fra for 126 år siden har ingen funnet ut av enda skriver Rolf Småriseth i Hamar Arbeiderblad den 20.03.12.  Men det var allerede da et gammelt hus.  Bygningen hadde antakeligvis tjent ulike formål.  Men på Finstadhaugen ble det bolig for husmenn under Finstad.  Og som bolig tjente bygningen for husmenn og senere selveiere på Finstadhaugen helt frem til 1970-årene. 

Bortsett fra at det var ei gammel stue var det ingen som visste eller aktet spesielt på hvor enestående dette huset var.  Kjell Henning Paulsen som nå eier Finstadhaugen har selv bodd i huset.  Her vokste han opp på 50-tallet.  Da han kjøpte barndomshjemmet fikk han etter hvert erfare hvilket klenodium dette huset egentlig var.  Plassert midt på tunet stod det imidlertid i veien for den nye eieren og han bestemte seg for å rive stua.  Men panelet hadde gjennom tiår gjemt en historisk skatt skriver Småriseth.

Kort fortalt er stua nå fredet av rikantikvaren.  Panelet hadde dekket til det som antakelig er Hedmarks eldste bestående hus.  Da prøver var tatt viste det seg at en del av bygningen var laftet allerede i 1585.  De øverste  stokkene er noe nyere.  De er tidfestet til 1744.  Kjell Henning mener at huset først fra den siste påbygningen startet sin karriere som bolig.  Spor i den eldste delen tyder på at det hadde en annen funksjon.  Noen har antatt det fra først av var hygget som kornlager.  Men etter 126 år på Finstadhaugen skal den godt og vel 400 år gamle bygningen igjen flyttes til ny tomt.  Og det meste tyder vel på at husets tredje flytting blir den siste avslutter Småriseth. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar