mandag 16. april 2012

Ny skole i Hurdal på historisk grunn

Arkeologiske utgravninger avdekket 2000 år gamle spor etter gårdsdrift

Det er vanlig prosedyre at det foretas arkeologiske utgravinger i forkant av større utbygginger.  Disse er nå gjennomført på den nye skoletomta i Hurdal og rapporten konkludererer med at det har vært både langhus, mattillberedning og landbruk i området for nær 2000 år siden på stedet.
Det er Marit Lunddal Løken i Eidsvoll Ullensaker Blad som skriver dette den 21.03.12. 

Radiologiske dateringer indikerer at det var et bofast samfunn her i tidsrommet eldre til yngre romersk jernalder (år 1-400 e.kr.)  Her har menneskene bodd i et treskipet langhus med ildsteder og kokegroper. 
De har også drevet en utstrakt  og omfattende gårdsdrift.  Enkelte funn indikerer at det også kan ha blitt bearbeidet jern på stedet forteller Lunddal Løken.   

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar