lørdag 22. juni 2013

Utgravninger på Sola
- Som et kikkehull rett inn i fortiden, sier arkeolog.

04.06. skriver Bernt Eirik Rød i Solabladet om utgravninger på et sted ved navn Sømmevågen der det skal bygges vei.  Undersøkelsene begynner rett under torvlaget og går ned til to meters dyp.  De har to utgravningsledere, en for steinalder og en for bronse/jernalder.  Arbeidene har vart i en måned og de har funnet syv hustufter under jordmassene og særlig en som er spesielt godt bevart.  Den måler 5 x 12 meter og skriver seg fra ca. år 600 før Kristus forteller utgavningsleder Trond Meling.  De har også funnet biter av keramikk og beinrester hvorav de fleste trolig er fra dyr.  I slutten av juli vil de begynne utgravninger av noen gravplasser på området. 

En som har funnet  desto flere gjenstander er Guro Skjelstad som leder steinalderdelen av utgravningene.  De har allerede gjort flere tusen funn skriver Rød.  Økser og pilspisser er blant de vanligste funnene.  Disse stammer fra to steinbrudd på øya Bømlo og kan ha vært i bruk for henholdsvis 8 000 og 6 000 år siden.  Alle gjenstandene blir vasket og funnstedet nøyaktig plottet inn på et kart før de sendes til Stavanger Museum hvor de etter hvert vil bli utstilt.  Undersøkelsene på stedet skal være ferdig i løpet av september.  Da skal et område på syv - åtte mål  være finkjemmet og veivesenet står klare til å overta.  tipper vi hører mer fra dette stedet innen den tid. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar