torsdag 27. juni 2013

Hafrsfjord skal undersøkes nærmere
Pengegave fra Sparebankstiftelsen SR-Bank innfrir mange historieinteresserte sin våte drøm


 
Forholdene i fjorden er egnet for konservering skriver Jan Zahl i Stavanger Aftenblad 07.06.  Det er lite oksygen og mudrete bunn, nesten som i en myr. Fjorden er for det meste rundt 25 meter dyp, men går også ned til 65 meter.  Den er ganske stor og man vil begynne med å sondere etter tegn på hvor i fjorden det eventuelle slaget der Harald Hårfagre skal ha vunnet sin mest avgjørende seier stod.  Gaven fra Sparebankstiftelsen er på en halv million kroner og man kan stusse over at et såpass lite beløp var det som skulle til for å få ballen til å rulle.  Nå er MUST (?), Arkeologisk Museum, Jærmuseet og Universitetet i Stavanger klare til å begynne undersøkelsene til høsten skriver Zahl.  Vi utenforstående trodde kanskje en skarve halvmillion til noe sånt hadde latt seg oppdrive i oljebyen uten å skvise sparebankene.  Og at en halv mill. her var en dråpe i havet.  Men tydeligvis ikke og Statens kartverk sjø har allerede kartlagt nesten hele fjordbunnen med ekkolodd.  Og foruten pengene er det nyere undervannsteknologi som vil gjøre det mulig, endelig å komme i gang.  Den første fasen av prosjektet blir altså å påvise hvor i Hafrsfjord slaget skal ha stått.  de har flere teorier.  Følg med.  dette kan bli spennende.  Det var nok ikke få brynjekledde menn og våpen som gikk over bord den dagen i ca. 872.  Selv om det også er historikere som knapt tror et ord av hva f.eks. Snorre skrev og heller ikke at det har stått et sånt slag der.  Derfor er dette forskning av interesse for hele nasjonen og alle som er interesserte i sagaene. 
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar