søndag 23. juni 2013

Lierposten 06.06.
Gravfunn  på Gilhus
Det skal lages gang og sykkelvei på stedet skriver Benedikte Hjellum Håkonsen.  En liten gruppe arkeologer fra Kulturhistorisk museum i Oslo har holdt på i området en tid.  De har funnet rester etter to gravhauger med diameter på ti og femten meter.  Selve haugene og de som har ligget der er nok desverre borte.  Men de var omgitt av såkalte fotgrøfter som arkeologene har avdekket.  Haugene har trolig vært godt synlige fra datidens strandlinje og fra utløpet av Lierelva.  De har også funnet jernnagler og dyretenner i fotgrøftene.  Den ene fotgrøften er av Fylkeskommunen datert til vikingtiden.
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar